۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
اداره دبيرخانه مركزي و بايگاني پرسنلي
:شرح وظائف دفتر دبیرخانه مرکزی
 
Ø انجام ثبت و ارسال نامه های وارده و صادره بصورت فیزیکی از طریق اتوماسیون ارسال و دریافت نامه ها از طریق ERP
 
Ø ارسال و دریافت نامه ها از طریق شبکه دولت استانداری

Ø ارسال احکام هیات علمی و کارکنان

Ø بایگانی کلیه مکاتبات به صورت فیزیکی و الکترونیکی

Ø دریافت فاکس به صورت فیزیکی و الکترونیکی

Ø پاسخگویی و راهنمائی مراجعین برونو درون دانشگاهی جهت پیگیری مکاتبات و ...

 

تماس با کارکنان دفتر دبیرخانه مرکزی

 

                     دفتر دبیرخانه مرکزی دانشگاه                                

علی مهرعلیزاده

رئیس دفتر دبیرخانه مرکزی

37932042

نرگس قناعت

متصدی دبیرخانه مرکزی

37932042

اشرف جعفری

متصدی امور دفتری

37932042

فرج الله نصیری

نامه رسان

37932042

علیرضا نیکبخت

بایگان

37932352

نصیب الله احتشامی

نامه رسان

37932042

نمابر دفتر دبیرخانه مرکزی دانشگاه:

37932029

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/19
تعداد بازدید:
3528
Powered by DorsaPortal