۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد
اداره اعتبارات و تنظيم حساب ها

 

محسن چوپانی

مسوول اداره اعتبارات وتنظیم حسابها

کارشناسی حسابداری

شماره تلفن :37932016

 
 
 
شرح وظایف
 
بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید یا منجر به پرداخت می شود
 صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه و همچنین ثبت اسناد هزینه (جاری-عمرانی-اختصاصی
 
ثبت مربوط به کلیه حسابهای بودجه ای و همچنین ثبت مربوط به دریافت ها از خزانه اعم از جاری ،اختصاصی،ابلاغی و سایر منابع و
 
 تهیه وتنظیم گزارش های عملکردبودجه جهت واحدهای ذیربط(واحد-دانشکده-معاونت
 
ارائه ترازنهائی –عملکرد نهائی به خزانه – دیوان محاسبات و بر طرف کردن واخواهی دیوان محاسبات و تهیه صورتهای مالی جهت هیات امناء

تهیه گزارش تفریغ بودجه حسابهای جاری –اختصاصی وتملک دارایی

ارائه پیشنهادات به موقع در خصوص کاستی یا نواقص و اشکالات احتمالی در بودجه و تخصیص

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/07
تعداد بازدید:
790
Powered by DorsaPortal