۱۳۹۹ جمعه ۷ آذر
اداره رسيدگي به اسناد

                                                      

نام و نام خانوادگی: علیرضا استکی
 
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی حسابداری
 
پست سازمانی: رئیس اداره رسیدگی به اسناد

 
شماره تلفن :37932015


شرح وظایف

 

بررسی شناخت وارزیابی ساختار کنترلها ی داخلی وتلاش در جهت رفع نقاط ضعف ساختارهای فوق به منظور افزایش دقت و قابلیت اتکا ء مدارک حسابداری و رعایت رویه های مالی دانشگاه.

گردآوری  و به هنگام نمودن منابع اطلاعات از قبیل قراردادها –آئین نامه ها ،مصوبات ، دستورالعمل ها مجوزها واحکام کارگزینی ، بخشنامه ها ومصوبات سازمان های دولتی جهت امور رسیدگی.

رسیدگی به کلیه اسناد هزینه قطعی ، حقوق و مزایا ، ماموریت ، حق التدریس وسایر پرداختهای پرسنلی و پرداختهای غیر قطعی طبق برنامه رسیدگی منطبق با استانداردهای حسابرسی و مطابقت با قوانین ، مقررات ، وآئین نامه های داخلی

تهیه کار برگ رفع نقص و مواردی که مدارک مورد رسیدگی نقایص دارد.

رسیدگی مالی به صورت وضعیت  قراردادهای پروژه های تملک دارایی دانشگاه

ارتباط مستمر با مسئول حسابداری اموال وانبار به جهت اطمینان ازصحت مدارک مربوط به برگ درخواست کالا از انبار – فرم درخواست خرید ، رسید انبار – حواله انبار و کالاهای اموالی

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/25
تعداد بازدید:
636
Powered by DorsaPortal