۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
FA
دانشگاه اصفهان
كنفرانس پژوهش در زمينه مهاجرت: پيگيري چالش‌ها و تشريح راه‌حل‌ها
سه‌شنبه 6 آذرماه 1397 (27 نوامبر 2018): "پژوهش در زمينه مهاجرت: پيگيري چالش‌ها و تشريح راه‌حل‌ها"
چهارشنبه 7 آذرماه 1397 (28 نوامبر 2018): "روش‌هاي تدوين طرح‌هاي پژوهشي و تأمين منابع مالي پروژه‌هاي اتحاديه اروپا در چهارچوب افق 2020 "
مكان: تالار صدر، دانشكده مهندسي عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

كنفرانس "پژوهش در زمينه مهاجرت: پيگيري چالش‌ها و تشريح راه‌حل‌ها " و كارگاه روش‌هاي تدوين طرح‌هاي پژوهشي و تامين منابع مالي پروژه‌هاي اتحاديه اروپا در چهارچوب افق 2020 (Horizon 2020) نويسي با همكاري دانشگاه اصفهان و اتحاديه اروپا در روزهاي 6 و 7 آذرماه 1397 (27 و 28 نوامبر 2018) برگزار مي‌شود. هدف از برگزاري كنفرانس مهاجرت، بررسي موضوع مهاجرت از جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و اجرايي در ايران و اروپا براي درك بيشتر طرفين در همكاري و سياستگذاري‌هاي حمايتي در اين خصوص از طريق اجراي پروژه‌هاي پژوهشي است. اين ررويداد مهم با حضور جمعي از مسئولان و كارشناسان اتحاديه اروپا و ايراني در تالار صدر دانشكده مهندسي عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.
نشاني سايت ثبت‌نام
https://h2020-iran2018.service-facility.eu/en/registration
 
 
مكان: تالار صدر، دانشكده مهندسي عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
Powered by DorsaPortal