۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
FA
دانشگاه اصفهان
دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران 14و 15 شهريور ماه 1397
 
اصفهان، ميدان آزادي، خيابان هزارجريب، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم، گروه زمين شناسي، دبيرخانه دهمين همايش ملي انجمن زمينشناسي اقتصادي ايران

تلفن: 37932659-031

فكس: 37932659-031

پست الكترونيكي: Segiran1897@res.ui.ac.ir سايت اينترنتي: http://conf.ui.ac.ir/segi/fa/

آدرس پيام رسان سروش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

https://sapp.ir/iseg1389
Powered by DorsaPortal