ورود اعضا|نقشه سایت|پست الکتونیک|خانه
العربیهFrançaiseEnglish
 
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
.
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse TopMenuTopMenu
درباره دانشگاه
پرديس دانشگاه اصفهان
پذيرش دانشجو
Collapse مگامنو جديدمگامنو جديد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
دانشگاه اصفهان در يك نگاه
افتخارات دانشگاه
آمار آموزشي دانشگاه
آدرس هاي مختلف در دانشگاه
كتاب راهنماي جامع دانشگاه
طرح جامع دانشگاه
دانلود نقشه دانشگاه
رياست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
معاونت اداري و مالي
معاونت پژوهش و فناوري
معاونت دانشجويي
معاونت فرهنگي و اجتماعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده ها</span>دانشكده ها
دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشكده الهيات و معارف اهل البيت (ع)
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشكده زبان هاي خارجي
دانشكده شيمي
دانشكده علوم
دانشكده علوم اداري و اقتصاد
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
دانشكده علوم و فناوري نوين
دانشكده عمران و حمل و نقل
دانشكده فني و مهندسي
دانشكده مهندسي كامپيوتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز تحقيقاتي</span>مراكز تحقيقاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشكده ها</span>پژوهشكده ها
پژوهشكده اقتصاد
پژوهشكده انرژي
پژوهشكده علوم جغرافيايي
پژوهشكده محيط زيست
پژوهشكده مديريت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز پژوهشي</span>مراكز پژوهشي
پردازش و سامانه هاي هوشمند
روانشناسي صنعتي و سازماني
فراورده هاي طبيعي و زيستي دارويي
فناوري ارتباطات رسا
مهندسي فرايند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروههاي پژوهشي</span>گروههاي پژوهشي
اپتيك كوانتومي
رستا
نسخه پژوهي و تصحيح متن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قطب هاي علمي</span>قطب هاي علمي
تنش هاي گياهي
جبرباناخ
جغرافيا و برنامه ريزي شهري- منطقه اي
مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در عصر صفويه
تحقيق در متون حكمي و عرفاني
روانشناسي معنويت و شادي
اقتصاد بين الملل
آلاينده‌هاي زيست محيطي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور بين المللي</span>امور بين المللي
مديريت دفتر همكاريهاي علمي بين المللي
دفتر پذيرش دانشجويان بين المللي
مركز آموزش زبان فارسيكليه حقوق وب سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal