تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمی1دانشجویان2صفحه اصلی
En/Ar
 
جستجو:
مدیریت امور فناوری، مرکز رشد و کارآفرینی
اختراعات ثبت شده دانشگاه اصفهان

ليست اختراعات ثبت شده با مالكيت دانشگاه اصفهان به شرح ذيل مي باشد.

 

رديف

مخترعين

عنوان اختراع

تاريخ و شماره ثبت اختراع

1

گيتي امتيازي

تجزيه ميكروبي مخترع

---------

2

مهدي كمالي

توليد نانوزئوليت A به عنوان سختي گير با استفاده از زئوليت طبيعي سديم الومينات

---------

3

زهراالسادات طبيبيان

زهرا خالصي

مهدي كمالي

سيده فاطمه رهنماي رهسپار

مهديه ياحقي

روش فيلتراسيون و انعقاد سازي با استفاده از امواد معدني موجود جهت بازيافت محلول آلكالين در شستشوي چربي

---------

4

صديقه واعظي فر

مهدي كمالي

تهيه زئوليت zsm-5 با نسبت هاي sioal2o2 متفاوت به عنوان پايه مورد استفاده در ساخت كاتاليزور يا نانو ذرات آلياژي p1snصديقه واعظي فر

مهدي كمالي

ساخت كاتاليزور p1sna1o2 با استفاده از آلومينيوم هيدروكسيد و منابع پلاتين و قلع به روش تلفيح

---------

6

صديقه واعظي فر

مهدي كمالي

ساخت كاتاليزور با نانو ذرات آليازي  p1sn بر پايه زئوليت y با استفاده از دو منبع قلع متفاوت

---------

7

مهدي كمالي

توليد نانوزئوليت A با استفاده از كلينوپتيلولايت و آلومينيوم سولفات

1387/03/09-17583

8

مهدي مومني شهركي

تكنيك مدل سازي دقيق بانور كددهي شده

1386/07/15-43114

9

ماندانا بهبهاني

داروي گياهي فوليكوژنيك ام .بي

1388/09/18-62272

10

دانشگاه اصفهان (15%)

شركت نفت و گاز پارس (85%)

گيتي امتيازي

تبديل MTBE به مواد ستوني و الكلي با استفاده از كاتاليزور به منظور آماده سازي آن براي

1389/03/03-64826

11

دانشگاه اصفهان

گيتي امتيازي

افروز السادات حسيني ابري

توليد نانوپارتيكل لاكاز مخترعان

1389/03/19-65091

12

دانشگاه اصفهان

گيتي امتيازي

افروز السادات حسيني ابري

توليد نانو پارتيكل لاكاز

1389/03/19-65091

13

دانشگاه اصفهان

عدنان غضنفري

حميد صالحي

دستگاه ارزيابي زمان واكنش صوتي

1391/02/13-74870

14

دانشگاه اصفهان

حميد صالحي

احسان عظيمي

مصطفي قبادي

دستگاه تحليل سينماتيك مخترع

1391/02/13-74872

15

دانشگاه اصفهان

ايرج نحوي

فرشاد درويشي

حميد زركش

خشك كردن انجمادي آنزيم ليپاز مخمر يا روويا ليپوليتيكا مخترعان

1391/02/02-74961

16

دانشگاه اصفهان

امين مهنام

سمانه بهتاج

سيما سلطاني

عينك واسط براي كمك به ناتواني حركتي مخترعان

1391/02/27-75073

17

دانشگاه اصفهان

محسن عسكر بيوكي

مجتبي نوجوان

عليرضا خورسندي

وسيله ي اندازه گيري پهناي تپ ليزر با دقت 0.1 ps

1391/04/12-75754

18

دانشگاه اصفهان

محسن عسكر بيوكي

مجتبي نوجوان

عليرضا خورسندي

ليزر هماهنگ سوم nd yag با استفاده از بلور  bbo به روش جمع بسامد

1391/04/12-75757

19

مرتضي حاجيان (15%)

عليرضا زنجاني جم (35%)

دانشگاه اصفهان (20%)

مهدي راستگو (30%)

بهينه سازي توليد پلي وينيل بوتيرال مناسب براي شيشه هاي ايمني و ساخت كامپوزيت هاي مربوطه با نانولوله هاي كربني براي ارتقاي خواص رزين

1391/10/30-78320

20

دانشگاه اصفهان (50%)

عباس المدرس (50%)

توليد سوخت زيستي اتانول از ساقه سورگوم شيرين

1392/02/03-79266

21

دانشگاه اصفهان (30%)

مريم نزاكت حسني (35%)

ميثم بيك (35%)

دستگاه سنجش كاركردهاي شناختي- حركتي

1392/02/79267

22

دانشگاه اصفهان (30%)

محسن خسروي بابادي (35%)

مجتبي مسعودي (35%)

ساخت دستگاه ترسيب شيميايي بخار آلي- فلزي با يك منبع حرارتي و حذف گاز حامل

1392/06/12-80434

23

دانشگاه اصفهان (25%)

امير حسين منجمي (25%)

سيد مهران پسته اي (25%)

محسن سردار زارچي (25%)

سيستم تشخيص خواب آلودگي راننده با استفاده از تصوير برداري مادون قرمز

1392/06/25-80564

24

دانشگاه اصفهان (10%)

مهدي خزاعي (90%)

روشي سريع، ارزان و كارآمد جهت استخراج منابع ژنتيك (RNA)

1392/07/16-80779

25

دانشگاه اصفهان (15%)

محمد رضا عبدي (35%)

بابك شيراني بيدآبادي (25%)

حشمت جمالي (25%)

طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر54 كيلوژول (UIPF1

1392/07/16-80780

26

دانشگاه اصفهان (40%)

ايرج نحوي (30%)

غلامرضا قزلباش (30%)

توليد اريتريتول (شيرين كننده فاقد انرژي) توسط يارووليژوليتيكا جدا شده از نمونه هاي محيطي ايران

1392/07/16-80781

27

دانشگاه اصفهان (20%)

غلامعلي قاسمي (20%)

حامد ارغواني (20%)

قوس سنج اولتراسوند در اندازه گيري زاويه قوس كمري

1392/10/09-81591

28

زهره حجتي نجف آبادي (80%)

دانشگاه اصفهان (10%)

مجيد متولي باشي نائيني (10%)

ايجاد استرپتومايسز كلاولي جروس ايركاس نوتركيب با قابليت توليد مقادير زياد آنتي بيوتيك كلاولانيك اسيد

1392/10/09-81599

29

دانشگاه اصفهان (10%)

زهره حجتي نجف آبادي (80%)

مجيد متولي باشي نائيني (10%)

ايجاد استرپتومايسز كلاولي جروس ايركاس نوتركيب با قابليت توليد مقادير زياد آنتي بيوتيك كلاولانيك اسيد

1392/10/09-81599

30

وحيد قانعي (20%)

محمد رضا عبدي (20%)

دانشگاه اصفهان (40%)

بابك شيراني(20%)

طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف با  انرژي 20 كيلوژول

1392/10/09-81600

31

دانشگاه اصفهان (30%)

وحدت عدلي (35%)

فاطمه رفيع منزلت (35%)

تهيه پوششهاي پلي يورتان خودرنگ پايه آبي به روش سبز

1392/10/28-81738

32

دانشگاه اصفهان (40%)

عباس المدرس (60%)

فرآيند تهيه شربت از ساقه هاي سورگوم شيرين

1392/12/06-82214

33

احسان بني اسدي (90%)

دانشگا ه اصفهان (10%)

راكتور خورشيدي جهت توليد هيدروژن و اكسيژن از تجزيه فوتوكاتاليزوري و الكتروشيميايي آب

1392/12/06-82217

34

علي نيكبخت نصر آبادي (60%)

حميد بهشتي (30%)

دانشگاه اصفهان (10%)

كمپرسور دوراني با نسبت تراكم بالا و بدون سوپاپ

1393/02/20-82832

35

داود بي ريا (35%)

آرزو رنجبر (45%)

دانشگاه اصفهان (20%)

فرايند زدايش رسوبات از مخازن ذخيره نفتي به روش زيستي

1393/04/02-83151

36

ابراهيم اسفندياري (10%)

محمد رضا سلحشور (10%)

شيوا روشن خواه (50%)

بتول هاشمي نبي (10%)

دانشگاه اصفهان (10%)

محمد مرداني (05%)

عرفان نقش (10%)

دستگاه تبديل كننده سلول بنيادي به سلول غضروفي توسط ميدان الكتريكي

1392/02/20-82833

37

سعيد قوامي صبوري (50%)

عليرضا خورسندي (40%)

دانشگاه اصفهان (10%)

توليد پالس نانو ثانيه اي ليزرNd:YAG  با روش نوسان ميرا

1393/04/02-83145

38

سعيد قوامي صبوري (60%)

عليرضا خورسندي (30%)

دانشگاه اصفهان (10%)

ليزرNd:YAG با بازتابندگي آينه خروجي متغير با استفاده از تداخل سنج پاد تشديدي حلقوي

1393/05/13-83465

39

حسن يزدانيان (30%)

امين مهنام (20%)

مهدي ادريسي (10%)

دانشگاه اصفهان (40%)

دستگاه قلب نگار مبتني بر امپدانس و راكتانس

1393/05/13-83467

40

دانشگاه اصفهان (10%)

حميد قاسمي جوجيلي (45%)

پيمان معلم (45%)

دستگاه كنترلر CNC با قابليت كاهش تنش هاي مكانيكي و اطمينان بالا

1393/05/13-83468

41

دانشگاه اصفهان (10%)

محسن صراف بيدآباد (90%)

دستگاه توليد نانوذرات و نانو ساختارها بوسيله تبخير ليزري

1393/06/01-83647

42

دانشگاه اصفهان (10%)

زهره حجتي نجف آبادي (90%)

افزايش تجمع رونوشت اينترفرون بتا در لاينCho dhfr- از طريق جهش در توالي CRID

1393/06/24-83816

43

دانشگاه اصفهان (10%)

كمال الدين مشتاقي منعم (35%)
داود بي ريا (10%)
يزدان پروين (20%)

دستگاه تصفيه شيرابه زباله بر پايه پيل سوختي ميكروبي هوا تنفس با غشا شني

1393/06/24-83812

44

دانشگاه اصفهان (10%)

امين تربتي (30%)
مجتبي محمديان كهل (30%)
محسن محبي نژاد (30%)

دستگاه دوخت منگنه خودكار چند سوزنه

1393/06/24-83819

45

دانشگاه اصفهان (10%)

زهره حجتي نجف آبادي (90%)

توليد زياد فاكتور نوتركيب VEGF-111b در رده هاي سلولي يوكاريوتي

1393/06/24-83821

46

دانشگاه اصفهان (20%)

محمد علي دوست محمدي (50%)
فاطمه رفيع منزلت (15%)
مرتضي حاجيان (15%)

ساخت پوشش هاي دو جزئي پلي  اكريلات- پلي يورتان پايه آبي و ساخت پلي ايزوسيانات به عنوان عامل پخت در دماي اتاق، در حضور كاتاليزور محيط دوستانه

1393/06/24-83817

47

دانشگاه اصفهان (10%)

مجيد متولي باشي نائيني (90%)

ساخت كيت تشخيصي جهش هاي شايع بتا تالاسمي بطور همزمان و هوشمند توسط تكنيك Real time PCR

1393/06/24-83467

48

دانشگاه اصفهان (10%)

محمد رضا يعقوبي نيا (30%)
مهدي حبيبي (30%)
سيد محمود حيدريه(30%)

كارت واسط تبديل كننده درگاه كنترلر فلاپي درايو (FDD) به پروتكل شبكه با امكان ذخيره سازي اطلاعات

1393/08/19-84212

49

دانشگاه اصفهان (10%)

محمد علي اسداللهي (15%)
اعظم جيحاني پور اصفهاني(15%)
اكرم زماني فروشاني (10%)
سيد وحيد نيك نژاد (10%)
گلنار ابطحي (10%)

توليد زانتان با استفاده از نشاسته ميوه درخت بلوط

1393/08/19-84210

50

دانشگاه اصفهان (10%)

ابراهيم افشاري (45%)
ناصر بهارلوهوره (45%)

مرطوب ساز غشايي همراه با فوم فلزي متخلخل مورد استفاده در پيل سوختي غشا پليمري

1393/08/19-84200

51

 دانشگاه اصفهان (10%)

محمدرضا يزدچي (45%)
غزل مقاره زاده(45%)

دستگاه بيلي روبين متر جلدي

1393/10/13-84671

 52

 دانشگاه اصفهان (20%)

محمد رضا يزدچي (20%)
مهدي نيرومند (10%)
عرفان نقش(50%)

 الكتروشوك(دفيبريلاتور) خارجي قلبي خودكار با امكان تشخيص بر خط قيبريلاسيون بطني

1393/10/13-84676

 53

 دانشگاه اصفهان (40%)

سهيلا رهگذر (50%)
طيبه اميريان (10%)

 كيت تشخيص آنژيوتانسيوژن احيا

1393/10/13-84673

54

دانشگاه اصفهان (10%)

امين محمدي (45%)
امين مهماندوست(45%)

 

شارژر و مولد الكتريكي حركتي همراه

1393/12/10-85165

 55

دانشگاه اصفهان (10%)

محسن صراف بيدآبادي (90%)

دستگاه اعمال پوشش گايد وايرهاي قلبي عروقي

1393/12/10-85166

 56

 دانشگاه اصفهان (10%)

محسن صراف بيدآبادي(90%)

دستگاه توليد كننده نانو ذرات پليمري به وسيله امواج صوتي فركانس بالا

1393/12/10-85163

 57

 دانشگاه اصفهان (20%)  

ايرج نحوي(40%)
حسين قنواتي (40%)

 توليد بيوديزل از مواد آلي پسماندهاي شهري بوسيله مخمر مولد چربي

1394/03/10-85822

58

 دانشگاه اصفهان (10%)

سحر رشيد نديمي(35%)
مهري حنطه زاده(45%)

ساخت ميكروباكتري قابل شار‌ژ (III)- واناديوم (III) با استفاده لوح فشرده طلا

1394/03/10-85833

 59

 دانشگاه اصفهان (10%)

بهنام مستاجران گورتاي (30%)
علي خليلي قوچان عتيق(15%)
روح اله مهرآقا(15%)

 كلكتور ديش سهموي خورشيدي بهينه شده با استفاده از نانو تكنولوژي

1394/03/10-85836

 60

 دانشگاه اصفهان (20%)،

وحيد ذوالاكتاف (35%)،
زهرا آقا كوچكي فروشاني (45%)

 كمربند اتصال دويدن گروهي نابينايان

1394/04/21-86147

 61

 دانشگاه اصفهان (40%)،

مهري حنطه زاده (45%)،
سحر رشيد نديمي(15%)

 ساخت ميكروالكترود ارزان قيمت از لوح فشرده طلا به روش مته كردن

1394/04/21-85836

 62

 دانشگاه اصفهان (20%)،

محمد زارعي جلياني (45%)،
سحر رشيد نديمي(20%)،
سعيد اصغري ورزنه (20%)

 طراحي و ساخت منوسل باتري جرياني اكسايشي- كاهشي واناديوم با الكتروكاتاليزور كربن نانوتيوب

1394/03/19-85836

 63
 

دانشگاه اصفهان (40%)،

كيخسرو كريمي (10%)،
سيد وحيد نيك نژاد(20%)، 
محمد علي اسداللهي(20%)

 توليد بوتانل زيستي با استفاده از ميوه درخت بلوط به عنوان ماده خام

1394/06/15-86621

64
 

 دانشگاه اصفهان (40%)،

حامد رضائي(25%)، حامد شهبازي(65%)

 خلبان خودكار هوشمند با معماري لايه اي مخصوص پهپاد

1394/06/29-86743

 65

 دانشگاه اصفهان (40%)،

زهره حجتي نجف آبادي (80%)

  فرايند اضافه نمودن توالي اينترون براي بهبود توليد فاكتور رشد نوتركيب VEGF111 مقاوم به پروتئازهاي درون سلولي در رده هاي سلولي يوكاريوتي

1394/06/09-86595 

 66
 

  دانشگاه اصفهان (10%)،

احمد گلي خوراسگاني (90%) 

 نانو قير پايدار پليمري به كمك نانو سيليس

1394/10/24-87456

 67

 دانشگاه اصفهان (10%)،

مهدي حبيبي(70%)
محمدرضا يعقوبي نيا(20%)

  دستگاه عرض سنج با استفاده از شبكه دوربين هاي تصويري و نورپردازي ليزري با قابليت كاليبراسيون خودكار

1395/01/14-88301

68
 

 دانشگاه اصفهان (40%)،

مجيد محمدبيگي(20%)
مريم حاج رسوليها(40%)

 طراحي و ساخت دستگاه بيلي روبين متر غيرتهاجمي

1395/01/14-88308
 

 69

 دانشگاه اصفهان (10%)،

رضا طاهري تهراني(55%)
مجيد وفادار اصفهاني(10%)
مهدي كمالي (25%)

 آبياري زيرسطحي عمودي

 1395/01/14-88304

 70

دانشگاه اصفهان (10%)،

داود بي ريا (45%) 
حامد ملكيان(45%)،

 فرايند استخراج پلاتين از كاتاليست هاي مستعمل صنعت نفت

  1395/03/31-89063

 71

دانشگاه اصفهان (10%)،

سيد ميلاد صفار سجادي (51%)،
غلامعلي كوهمره (9%)

 سنتز كوپليمر تيوفني با قابليت كاربرد در نانو لايه هاي فعال مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري به منظور بهبود عملكرد آنها و روش تصوير برداري از لايه هاي سلول هاي خورشيدي به صورت پلكاني

 1395/03/29-89021
 

72
 

دانشگاه اصفهان (10%)،

فرشاد خادميان زاده (45%)،
سميراء اسيري (35%)،
پيمان معلم (5%)،
امير حسن منجمي (5%)

 ساخت ربات كروي هوشمند با دو درجه آزادي

  1395/03/29-89011

 73

 دانشگاه اصفهان (10%)،

عباس هاشمي (30%)،
تورج توكلي (30%)
مسعود حكيم داود (30%)

 تبديل اسلج هاي پالايشگاهي و اسيدي به هيدروكربن، روغن رابر (لاستيك) سبك و سنگين، قير و اسيد سولفوريك و اسيد كلريدريك و گوگرد

1395/03/29-89016
 

 74

 دانشگاه اصفهان (40%)،  

محسن خسروي (40%)،
سيد محمد جعفري (20%)

 كربن سخت مزو متخلخل ميكرو دانه به عنوان ماده فعال اندي باتري يون ليتيوم

1395/05/13-89477
 

 75

دانشگاه اصفهان (10%)، 

مهرناز كيهان فر(35%)،
سعيد تائبي (45%)، 

 ساخت كيت تشخيصي قابل حمل آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B براساس روش الايزا با كمك گلوكومتر

 1395/05/19-89550

76
 

 دانشگاه اصفهان (10%)،

 جواد راستي (35%)،
نرگس حقيقتي بروجني (35%)،
عرفان افقري (20%)

 كمربند هشدار تعادل براي توانبخشي كودكان مبتلا به فلج مغزي

 1395/05/13-89504

77
 

 دانشگاه اصفهان (40%)،

شهرزاد عباسي بهارانچي (20%)،
مجيد محمد بيگي (20%)، 
فاطمه ابناوري (20%)

 تقويت تمييز شنيداري با استفاده از صفحه ارتعاشي محرك حس لامسه

1395/04/01-89104
 

 78

دانشگاه اصفهان (10%)، 

محمد حق پناه (90%) 

 محافظ هوشمند پشتي صندلي خودرو

1395/08/01-90184
 

79
 

 دانشگاه اصفهان (10%)، 

مهدي حاج محمدي حسين آبادي (45%)،
نيما جمشيدي (45%) 

 تشك هوشمند هواي فشرده كاهنده فشار از طريق حركت بدن

1395/08/03-90245
 

80
 

 دانشگاه اصفهان (10%)،

روح اله نوروزي باغكمه (45%)،
حامد شهبازي (45%) 

 فوتبال متر بي سيم حركتي جهت تحليل فعاليت هاي بازيكن فوتبال در زمين بازي

1395/08/04-90262
 

81
 

 دانشگاه اصفهان (10%)، 

مرتضي محسني (5%)،
امير حسين شاه پوري (10%)،
رضا خودسياني (5%)،
بهنام مستاجران گورتاني (40%)،
مجتبي هادي (20%) 

 ساخت كلكتور خورشيدي حرارتي سهموي نقطه اي با سيستم ردياب سمتي ارتفاعي

 1395/08/04-90265

 82

 دانشگاه اصفهان (10%)،

حسين بمانا (50%)،
سحر رشيد نديمي (40%) 

 رآكتور فتوالكتروشيميايي توليد هيدروژن بر پايه فتوآندNiO/?- Fe2O3

1395/08/04-90271
 

83
 

 دانشگاه اصفهان (10%)، 

حسين خلفي (20%)،
علي محمد پورصالح (20%)،
ايرج جباري (20%)،
فرشاد قاسمي(20%) 

 فرآيند شتاب باريكه الكتروني در شتاب دهنده گوي ترون

1395/08/08-90283
 

 84
دانشگاه اصفهان (10%)، 
پروين سليمي جزي (45%،)
ابوالقاسم اسماعيلي (45%)،
 جداسازي و برداشت كلوني هاي سلولي با كمك نيروي مغناطيسي (آهنربا)1395/11/10-91161
 85
 دانشگاه اصفهان (10%)،
مرجان فقيه (30%)،
بهزاد ميرزائيان دهكردي (10%)،
حميدرضا كوفيگر (20%) 
 رديابي مقاوم نقطه بيشينه توان صفحات فتوولتائيك با نوسانات ولتاژ خروجي پايين و بازدهي بالا در شرايط جوي مختلف بدون نياز به سنسور تابش1395/11/11-91194
 86
دانشگاه اصفهان (20%)،
ريحانه رضواني بروجني (20%)،
راضيه خمسه عشري (20%)،
شراره مقيم (20%)
اميرحسن منجمي (20%) 
 فرآيند امحاي ويروسهاي طبيعي بكمك جريان هاي الكتريكي ضعيف در شرايط آزمايشگاهي1395/11/10-91163
 
87
 
دانشگاه اصفهان (10%)،
نيما جمشيدي (22.5%)،
پيمان معلم (22.5%)،
مريم رضايتي (45%) 
 فيزيوتراپ متغير شانه1396/01/09-91713
 
 88 دانشگاه اصفهان (10%)،
مهران زينليان دستجردي (50%)،
عباس عبدالهي (20%)،
اصغر مركزي (20%)
 مقره فيوز مكانيكي در شبكه توزيع برق1396/12/15-91489
 
 89 دانشگاه اصفهان (40%)،
هادي عباسي (20%)،
سيدمهران اميري (20%)،
جواد راستي (20%)
 سيستم مكاترونيكي ارزيابي و تمرين تكواندو 1396/12/15-91489
90
 دانشگاه اصفهان (10%)،
حامد شهبازي (90%)
 سامانه رباتيك خيمه شب بازي تقليدي مبتني بر انتقال صوتي- بصري گفتار و رفتار آموزگار
 1396/06/06-93322
 91
 دانشگاه اصفهان (10%)،
مريم خمر (50%)،
مهدي ادريسي (40%)
 روبات پوشيدني توانبخشي و قابل حمل زانو
 1396/05/01-92884
92
دانشگاه اصفهان (10%)،
سيد امير حسين احمدي طبازواره(90%)
 مرطوب ساز حبابي مورد استفاده در پيل سوختي غشا پليمري و صنايع پزشكي
 1396/06/12-93367
 
93
دانشگاه اصفهان (10%)،
سالار فرامرزي (30%)،
امير رنجبر (30%)
 چراغ راهنمايي سخنگو با استفاده از تكنولوژي FRID براي نابينايان
 1396/07/03-93674
 
94
دانشگاه اصفهان (30%)،
فاطمه رفيع منزلت (10%)،
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (30%)،
مهدي شيخي برنج آباد (10%)،
محسن ستايش مهر (7%)
عباسعلي ربيعي (6%)
ابراهيم اسفندياري (7%)
 ساخت پلي استر شفاف و سازگار با بافت با قابليت پخت نوري براي پلاستينه كردن بافت ها
 1396/07/03-93682
 
 95
دانشگاه اصفهان (20%)،
فاطمه رفيع منزلت (35%)،
مهدي شيخي برنج آباد (45%)،
 ساخت پايدار كننده هاي نوري آلف- هيدوركسي كتوني و هيبريد نانو ذرات اكسيد قلع و اكسيد روي براي جلوگيي از زردي و تخريب نوري پليمرها به ويژه پلي استرهاي غير اشباع1396/07/15-93788
 
1396/10/03 تاریخ به روزرسانی:
5549 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal