تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمی1دانشجویان2صفحه اصلی
En/Ar
جستجو:
مدیریت امور فناوری، مرکز رشد و کارآفرینی
اختراعات ثبت شده دانشگاه اصفهان

ليست اختراعات ثبت شده با مالكيت دانشگاه اصفهان به شرح ذيل مي باشد.

 

رديف

مخترعين

عنوان اختراع

تاريخ و شماره ثبت اختراع

1

گيتي امتيازي

تجزيه ميكروبي مخترع

---------

2

مهدي كمالي

توليد نانوزئوليت A به عنوان سختي گير با استفاده از زئوليت طبيعي سديم الومينات

---------

3

زهراالسادات طبيبيان

زهرا خالصي

مهدي كمالي

سيده فاطمه رهنماي رهسپار

مهديه ياحقي

روش فيلتراسيون و انعقاد سازي با استفاده از امواد معدني موجود جهت بازيافت محلول آلكالين در شستشوي چربي

---------

4

صديقه واعظي فر

مهدي كمالي

تهيه زئوليت zsm-5 با نسبت هاي sioal2o2 متفاوت به عنوان پايه مورد استفاده در ساخت كاتاليزور يا نانو ذرات آلياژي p1sn

صديقه واعظي فر

مهدي كمالي

ساخت كاتاليزور p1sna1o2 با استفاده از آلومينيوم هيدروكسيد و منابع پلاتين و قلع به روش تلفيح

---------

6

صديقه واعظي فر

مهدي كمالي

ساخت كاتاليزور با نانو ذرات آليازي  p1sn بر پايه زئوليت y با استفاده از دو منبع قلع متفاوت

---------

7

مهدي كمالي

توليد نانوزئوليت A با استفاده از كلينوپتيلولايت و آلومينيوم سولفات

1387/03/09-17583

8

مهدي مومني شهركي

تكنيك مدل سازي دقيق بانور كددهي شده

1386/07/15-43114

9

ماندانا بهبهاني

داروي گياهي فوليكوژنيك ام .بي

1388/09/18-62272

10

دانشگاه اصفهان (15%)

شركت نفت و گاز پارس (85%)

گيتي امتيازي

تبديل MTBE به مواد ستوني و الكلي با استفاده از كاتاليزور به منظور آماده سازي آن براي

1389/03/03-64826

11

دانشگاه اصفهان

گيتي امتيازي

افروز السادات حسيني ابري

توليد نانوپارتيكل لاكاز مخترعان

1389/03/19-65091

12

دانشگاه اصفهان

گيتي امتيازي

افروز السادات حسيني ابري

توليد نانو پارتيكل لاكاز

1389/03/19-65091

13

دانشگاه اصفهان

عدنان غضنفري

حميد صالحي

دستگاه ارزيابي زمان واكنش صوتي

1391/02/13-74870

14

دانشگاه اصفهان

حميد صالحي

احسان عظيمي

مصطفي قبادي

دستگاه تحليل سينماتيك مخترع

1391/02/13-74872

15

دانشگاه اصفهان

ايرج نحوي

فرشاد درويشي

حميد زركش

خشك كردن انجمادي آنزيم ليپاز مخمر يا روويا ليپوليتيكا مخترعان

1391/02/02-74961

16

دانشگاه اصفهان

امين مهنام

سمانه بهتاج

سيما سلطاني

عينك واسط براي كمك به ناتواني حركتي مخترعان

1391/02/27-75073

17

دانشگاه اصفهان

محسن عسكر بيوكي

مجتبي نوجوان

عليرضا خورسندي

وسيله ي اندازه گيري پهناي تپ ليزر با دقت 0.1 ps

1391/04/12-75754

18

دانشگاه اصفهان

محسن عسكر بيوكي

مجتبي نوجوان

عليرضا خورسندي

ليزر هماهنگ سوم nd yag با استفاده از بلور  bbo به روش جمع بسامد

1391/04/12-75757

19

مرتضي حاجيان (15%)

عليرضا زنجاني جم (35%)

دانشگاه اصفهان (20%)

مهدي راستگو (30%)

بهينه سازي توليد پلي وينيل بوتيرال مناسب براي شيشه هاي ايمني و ساخت كامپوزيت هاي مربوطه با نانولوله هاي كربني براي ارتقاي خواص رزين

1391/10/30-78320

20

دانشگاه اصفهان (50%)

عباس المدرس (50%)

توليد سوخت زيستي اتانول از ساقه سورگوم شيرين

1392/02/03-79266

21

دانشگاه اصفهان (30%)

مريم نزاكت حسني (35%)

ميثم بيك (35%)

دستگاه سنجش كاركردهاي شناختي- حركتي

1392/02/79267

22

دانشگاه اصفهان (30%)

محسن خسروي بابادي (35%)

مجتبي مسعودي (35%)

ساخت دستگاه ترسيب شيميايي بخار آلي- فلزي با يك منبع حرارتي و حذف گاز حامل

1392/06/12-80434

23

دانشگاه اصفهان (25%)

امير حسين منجمي (25%)

سيد مهران پسته اي (25%)

محسن سردار زارچي (25%)

سيستم تشخيص خواب آلودگي راننده با استفاده از تصوير برداري مادون قرمز

1392/06/25-80564

24

دانشگاه اصفهان (10%)

مهدي خزاعي (90%)

روشي سريع، ارزان و كارآمد جهت استخراج منابع ژنتيك (RNA)

1392/07/16-80779

25

دانشگاه اصفهان (15%)

محمد رضا عبدي (35%)

بابك شيراني بيدآبادي (25%)

حشمت جمالي (25%)

طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر54 كيلوژول (UIPF1

1392/07/16-80780

26

دانشگاه اصفهان (40%)

ايرج نحوي (30%)

غلامرضا قزلباش (30%)

توليد اريتريتول (شيرين كننده فاقد انرژي) توسط يارووليژوليتيكا جدا شده از نمونه هاي محيطي ايران

1392/07/16-80781

27

دانشگاه اصفهان (20%)

غلامعلي قاسمي (20%)

حامد ارغواني (20%)

قوس سنج اولتراسوند در اندازه گيري زاويه قوس كمري

1392/10/09-81591

28

زهره حجتي نجف آبادي (80%)

دانشگاه اصفهان (10%)

مجيد متولي باشي نائيني (10%)

ايجاد استرپتومايسز كلاولي جروس ايركاس نوتركيب با قابليت توليد مقادير زياد آنتي بيوتيك كلاولانيك اسيد

1392/10/09-81599

29

دانشگاه اصفهان (10%)

زهره حجتي نجف آبادي (80%)

مجيد متولي باشي نائيني (10%)

ايجاد استرپتومايسز كلاولي جروس ايركاس نوتركيب با قابليت توليد مقادير زياد آنتي بيوتيك كلاولانيك اسيد

1392/10/09-81599

30

وحيد قانعي (20%)

محمد رضا عبدي (20%)

دانشگاه اصفهان (40%)

بابك شيراني(20%)

طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف با  انرژي 20 كيلوژول

1392/10/09-81600

31

دانشگاه اصفهان (30%)

وحدت عدلي (35%)

فاطمه رفيع منزلت (35%)

تهيه پوششهاي پلي يورتان خودرنگ پايه آبي به روش سبز

1392/10/28-81738

32

دانشگاه اصفهان (40%)

عباس المدرس (60%)

فرآيند تهيه شربت از ساقه هاي سورگوم شيرين

1392/12/06-82214

33

احسان بني اسدي (90%)

دانشگا ه اصفهان (10%)

راكتور خورشيدي جهت توليد هيدروژن و اكسيژن از تجزيه فوتوكاتاليزوري و الكتروشيميايي آب

1392/12/06-82217

34

علي نيكبخت نصر آبادي (60%)

حميد بهشتي (30%)

دانشگاه اصفهان (10%)

كمپرسور دوراني با نسبت تراكم بالا و بدون سوپاپ

1393/02/20-82832

35

داود بي ريا (35%)

آرزو رنجبر (45%)

دانشگاه اصفهان (20%)

فرايند زدايش رسوبات از مخازن ذخيره نفتي به روش زيستي

1392/02/20-82833

36

ابراهيم اسفندياري (10%)

محمد رضا سلحشور (10%)

شيوا روشن خواه (50%)

بتول هاشمي نبي (10%)

دانشگاه اصفهان (10%)

محمد مرداني (05%)

عرفان نقش (10%)

دستگاه تبديل كننده سلول بنيادي به سلول غضروفي توسط ميدان الكتريكي

1392/02/20-82833

37

سعيد قوامي صبوري (50%)

عليرضا خورسندي (40%)

دانشگاه اصفهان (10%)

توليد پالس نانو ثانيه اي ليزرNd:YAG  با روش نوسان ميرا

1393/04/02-83145

38

سعيد قوامي صبوري (60%)

عليرضا خورسندي (30%)

دانشگاه اصفهان (10%)

ليزرNd:YAG با بازتابندگي آينه خروجي متغير با استفاده از تداخل سنج پاد تشديدي حلقوي

1393/05/13-83465

39

حسن يزدانيان (30%)

امين مهنام (20%)

مهدي ادريسي (10%)

دانشگاه اصفهان (40%)

دستگاه قلب نگار مبتني بر امپدانس و راكتانس

1393/05/13-83467

40

دانشگاه اصفهان (10%)

حميد قاسمي جوجيلي (45%)

پيمان معلم (45%)

دستگاه كنترلر CNC با قابليت كاهش تنش هاي مكانيكي و اطمينان بالا

1393/05/13-83467

41

دانشگاه اصفهان (10%)

محسن صراف بيدآباد (90%)

دستگاه توليد نانوذرات و نانو ساختارها بوسيله تبخير ليزري

1393/06/01-83467

42

دانشگاه اصفهان (10%)

زهره حجتي نجف آبادي (90%)

افزايش تجمع رونوشت اينترفرون بتا در لاينCho dhfr- از طريق جهش در توالي CRID

1393/06/24-83816

43

دانشگاه اصفهان (10%)

كمال الدين مشتاقي منعم (35%)

داود بي ريا (10%)

يزدان پروين (20%)

دستگاه تصفيه شيرابه زباله بر پايه پيل سوختي ميكروبي هوا تنفس با غشا شني

1393/06/24-83812

44

دانشگاه اصفهان (10%)

امين تربتي (30%)

مجتبي محمديان كهل (30%)

محسن محبي نژاد (30%)

 

دستگاه دوخت منگنه خودكار چند سوزنه

1393/06/24-83819

45

دانشگاه اصفهان (10%)

زهره حجتي نجف آبادي (90%)

توليد زياد فاكتور نوتركيب VEGF-111b در رده هاي سلولي يوكاريوتي

1393/06/24-83821

46

دانشگاه اصفهان (20%)

محمد علي دوست محمدي (50%)

فاطمه رفيع منزلت (15%)

مرتضي حاجيان (15%)

ساخت پوشش هاي دو جزئي پلي  اكريلات- پلي يورتان پايه آبي و ساخت پلي ايزوسيانات به عنوان عامل پخت در دماي اتاق، در حضور كاتاليزور محيط دوستانه

1393/06/24-83817

47

دانشگاه اصفهان (10%)

مجيد متولي باشي نائيني (90%)

ساخت كيت تشخيصي جهش هاي شايع بتا تالاسمي بطور همزمان و هوشمند توسط تكنيك Real time PCR

1393/06/24-83467

48

دانشگاه اصفهان (10%)

محمد رضا يعقوبي نيا (30%)

مهدي حبيبي (30%)

سيد محمود حيدريه(30%)

كارت واسط تبديل كننده درگاه كنترلر فلاپي درايو (FDD) به پروتكل شبكه با امكان ذخيره سازي اطلاعات

1393/08/19-84212

49

دانشگاه اصفهان (10%)

محمد علي اسداللهي (15%)

اعظم جيحاني پور اصفهاني(15%)

اكرم زماني فروشاني (10%)

سيد وحيد نيك نژاد (10%)

گلنار ابطحي (10%)

توليد زانتان با استفاده از نشاسته ميوه درخت بلوط

1393/08/19-84210

50

دانشگاه اصفهان (10%)

ابراهيم افشاري (45%)

ناصر بهارلوهوره (45%)

مرطوب ساز غشايي همراه با فوم فلزي متخلخل مورد استفاده در پيل سوختي غشا پليمري

1393/08/19-84200

51

 دانشگاه اصفهان (10%)

محمدرضا يزدچي (45%)

غزل مقاره زاده(45%)

دستگاه بيلي روبين متر جلدي

1393/10/13-84671

 52

 دانشگاه اصفهان (20%)

محمد رضا يزدچي (20%)

مهدي نيرومند (10%)

 عرفان نقش(50%)

 الكتروشوك(دفيبريلاتور) خارجي قلبي خودكار با امكان تشخيص بر خط قيبريلاسيون بطني

1393/10/13-84676

 53

 دانشگاه اصفهان (40%)

سهيلا رهگذر (50%)

طيبه اميريان (10%)

 كيت تشخيص آنژيوتانسيوژن احيا

1393/10/13-84673

54

 

دانشگاه اصفهان (10%)

امين محمدي (45%)

امين مهماندوست(45%)

 

شارژر و مولد الكتريكي حركتي همراه

1393/12/10-85165

 

55

دانشگاه اصفهان (10%)

محسن صراف بيدآبادي (90%)

دستگاه اعمال پوشش گايد وايرهاي قلبي عروقي

1393/12/10-85166

 

56

 دانشگاه اصفهان (10%)

محسن صراف بيدآبادي(90%)

دستگاه توليد كننده نانو ذرات پليمري به وسيله امواج صوتي فركانس بالا

1393/12/10-85163

 

 

57

 دانشگاه اصفهان (20%)  

  ايرج نحوي(40%)

 حسين قنواتي (40%)

 توليد بيوديزل از مواد آلي پسماندهاي شهري بوسيله مخمر مولد چربي

1394/03/10-85822

 

 

58

 دانشگاه اصفهان (10%)

سحر رشيد نديمي(35%)

مهري حنطه زاده(45%)

ساخت ميكروباكتري قابل شار‌ژ (III)- واناديوم (III) با استفاده لوح فشرده طلا

1394/03/10-85833

 

59

 دانشگاه اصفهان (10%)

بهنام مستاجران گورتاي (30%)

علي خليلي قوچان عتيق(15%)

روح اله مهرآقا(15%)

 كلكتور ديش سهموي خورشيدي بهينه شده با استفاده از نانو تكنولوژي

1394/03/10-85836

 60

 دانشگاه اصفهان (20%)،

وحيد ذوالاكتاف (35%)،

زهرا آقا كوچكي فروشاني (45%)

 كمربند اتصال دويدن گروهي نابينايان

1394/04/21-86147

 61

 دانشگاه اصفهان (40%)،

مهري حنطه زاده (45%)،

سحر رشيد نديمي(15%)

 ساخت ميكروالكترود ارزان قيمت از لوح فشرده طلا به روش مته كردن

1394/04/21-85836

 62

 دانشگاه اصفهان (20%)،

محمد زارعي جلياني (45%)، سحر رشيد نديمي(20%)،

سعيد اصغري ورزنه (20%)

 طراحي و ساخت منوسل باتري جرياني اكسايشي- كاهشي واناديوم با الكتروكاتاليزور كربن نانوتيوب

1394/03/19-85836

 63
 

دانشگاه اصفهان (40%)،

كيخسرو كريمي (10%)،

سيد وحيد نيك نژاد(20%)،

محمد علي اسداللهي(20%) 

 توليد بوتانل زيستي با استفاده از ميوه درخت بلوط به عنوان ماده خام

1394/06/15-86621

64
 

 دانشگاه اصفهان (40%)،

حامد رضائي(25%)، حامد شهبازي(65%)

 خلبان خودكار هوشمند با معماري لايه اي مخصوص پهپاد

1394/06/29-86743

 65

 دانشگاه اصفهان (40%)،

زهره حجتي نجف آبادي (80%)

  فرايند اضافه نمودن توالي اينترون براي بهبود توليد فاكتور رشد نوتركيب VEGF111 مقاوم به پروتئازهاي درون سلولي در رده هاي سلولي يوكاريوتي

1394/06/09-86595 

 66
 

  دانشگاه اصفهان (10%)،

احمد گلي خوراسگاني (90%)

 

 نانو قير پايدار پليمري به كمك نانو سيليس

1394/10/24-87456

 67

 دانشگاه اصفهان (10%)،

مهدي حبيبي(70%)

محمدرضا يعقوبي نيا(20%)

  دستگاه عرض سنج با استفاده از شبكه دوربين هاي تصويري و نورپردازي ليزري با قابليت كاليبراسيون خودكار

1395/01/14-88301

68
 

 دانشگاه اصفهان (40%)،

مجيد محمدبيگي(20%)

مريم حاج رسوليها(40%)

 طراحي و ساخت دستگاه بيلي روبين متر غيرتهاجمي

1395/01/14-88304
 

 69

 دانشگاه اصفهان (10%)،

مهدي كمالي (55%)

مجيد وفادار اصفهاني(10%)

مهدي كمالي (25%)

 آبياري زيرسطحي عمودي

 1395/01/14-88304

 70

دانشگاه اصفهان (10%)، 

داود بي ريا (45%) 
حامد ملكيان(
45%)،

 فرايند استخراج پلاتين از كاتاليست هاي مستعمل صنعت نفت

  1395/03/31-89063

 71

دانشگاه اصفهان (10%)،

سيد ميلاد صفار سجادي (51%)،

غلامعلي كوهمره (9%)

 سنتز كوپليمر تيوفني با قابليت كاربرد در نانو لايه هاي فعال مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري به منظور بهبود عملكرد آنها و روش تصوير برداري از لايه هاي سلول هاي خورشيدي به صورت پلكاني

 1395/03/29-89021
 

72
 

دانشگاه اصفهان (10%)، فرشاد خادميان زاده (45%)، سميراء اسيري (35%)، پيمان معلم (5%)،

امير حسن منجمي (5%)

 ساخت ربات كروي هوشمند با دو درجه آزادي

  1395/03/29-89011

 73

 دانشگاه اصفهان (10%)،

عباس هاشمي (30%)،

تورج توكلي (30%)

 

 تبديل اسلج هاي پالايشگاهي و اسيدي به هيدروكربن، روغن رابر (لاستيك) سبك و سنگين، قير و اسيد سولفوريك و اسيد كلريدريك و گوگرد

1395/03/29-89016
 

 74

 دانشگاه اصفهان (10%)، محسن خسروي (40%)، سيد محمد جعفري (20%) 

 كربن سخت مزو متخلخل ميكرو دانه به عنوان ماده فعال اندي باتري يون ليتيوم

1395/05/13-89477
 

 75

 دانشگاه اصفهان (10%)، 

مهرناز كيهان فر(35%)،

سعيد تائبي (45%)، 

 ساخت كيت تشخيصي قابل حمل آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B براساس روش الايزا با كمك گلوكومتر

 1395/05/19-89550

76
 

 دانشگاه اصفهان (10%)،

 جواد راستي (35%)،

نرگس حقيقتي بروجني (35%)،

عرفان افقري (20%)

 كمربند هشدار تعادل براي توانبخشي كودكان مبتلا به فلج مغزي

 1395/05/13-89504

77
 

 دانشگاه اصفهان (40%)،

شهرزاد عباسي بهارانچي (20%)،

مجيد محمد بيگي (20%)، 

فاطمه ابناوري (20%)

 تقويت تمييز شنيداري با استفاده از صفحه ارتعاشي محرك حس لامسه

1395/04/01-89104
 

 78

 دانشگاه اصفهان (10%)، 

محمد حق پناه (90%) 

 محافظ هوشمند پشتي صندلي خودرو

1395/08/01-90184
 

79
 

 دانشگاه اصفهان (10%)، 

مهدي حاج محمدي حسين آبادي (45%)،

نيما جمشيدي (45%) 

 تشك هوشمند هواي فشرده كاهنده فشار از طريق حركت بدن

1395/08/03-90245
 

80
 

 دانشگاه اصفهان (10%)،

روح اله نوروزي باغكمه (45%)،

حامد شهبازي (45%) 

 فوتبال متر بي سيم حركتي جهت تحليل فعاليت هاي بازيكن فوتبال در زمين بازي

1395/08/04-90262
 

81
 

 دانشگاه اصفهان (10%)، 

مرتضي محسني (5%)،

امير حسين شاه پوري (10%)،

رضا خودسياني (5%)،

بهنام مستاجران گورتاني (40%)،

مجتبي هادي (20%) 

 ساخت كلكتور خورشيدي حرارتي سهموي نقطه اي با سيستم ردياب سمتي ارتفاعي

 1395/08/04-90265

 82

 دانشگاه اصفهان (10%)،

حسين بمانا (50%)،

سحر رشيد نديمي (40%) 

 رآكتور فتوالكتروشيميايي توليد هيدروژن بر پايه فتوآندNiO/?- Fe2O3

1395/08/04-90271
 

83
 

 دانشگاه اصفهان (10%)، 

حسين خلفي (20%)،

علي محمد پورصالح (20%)،

ايرج جباري (20%)،

فرشاد قاسمي(20%) 

 فرآيند شتاب باريكه الكتروني در شتاب دهنده گوي ترون

1395/08/08-90283
 

 84
دانشگاه اصفهان (10%)، 
پروين سليمي جزي (45%،)
ابوالقاسم اسماعيلي (45%)،
 جداسازي و برداشت كلوني هاي سلولي با كمك نيروي مغناطيسي (آهنربا)1395/11/10-91161
 85
 دانشگاه اصفهان (10%)،
مرجان فقيه (30%)،
بهزاد ميرزائيان دهكردي (10%)،
حميدرضا كوفيگر (20%) 
 رديابي مقاوم نقطه بيشينه توان صفحات فتوولتائيك با نوسانات ولتاژ خروجي پايين و بازدهي بالا در شرايط جوي مختلف بدون نياز به سنسور تابش1395/11/11-91194
 86
دانشگاه اصفهان (10%)،
ريحانه رضواني بروجني (20%)،
راضيه خمسه عشري (20%)،
شراره مقيم (20%)
اميرحسن منجمي (20%) 
 فرآيند امحاي ويروسهاي طبيعي بكمك جريان هاي الكتريكي ضعيف در شرايط آزمايشگاهي1395/11/10-91163
 
87
 
دانشگاه اصفهان (10%)،
نيما جمشيدي (22.5%)،
پيمان معلم (22.5%)،
مريم رضايتي (45%) 
 فيزيوتراپ متغير شانه1396/01/09-91713
 
1396/03/20 تاریخ به روزرسانی:
3803 تعداد بازدید:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal