جستجوجستجوتماس با مسئولينارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/العربیه
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
آزمايشگاه هسته اي 1

آزمایشگاه هسته ای 1
- آزمایشهایی با توجه به سرفصلهای درس فیزیک هسته ای 1 مربوط به رشته کارشناسی فیزیک گرایش هسته ای شامل :
 1. تکنیکهای اندازه گیری با شمارنده گایلر - مولر
 2. اندازه گیری قدرت تفکیف زمانی آشکارساز گایلر - مولر
 3. توزیع آماری تشعشعات حاصل از مواد رادیواکتیو
 4. اندازه گیری اکتیویته ماده رادیواکتیو مجهول
 5. تحقیق قانون عکس مجذور فاصله
 6. بررسی جذب پرتو گاما در سرب و آلومینیوم
 7. اندازه گیری برد ذرات آلفا در هوا
 8. طیف نگاری پرتو گاما با استفاده از آشکارساز سوسوزن
 9. اندازه گیری اکتیویته ماده مجهول با استفاده از طیف انرژی گاما
 10. اندازه گیری ظریب جذب جرمی با استفاده از طیف پرتو گاما
 11. برد ذرات بتا و انرژی ماکسیمم آنها
 12. رادیواکتیو القایی و محاسبه نیمه عمر
1395/09/29 تاریخ به روزرسانی:
2871 تعداد بازدید:
دانشکده علوم
دانشکده علوم
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal