تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیعضویت و ورود اعضادانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
دفتر کمیته انضباطی
آيين نامه انضباطي

،مختصري از قوانين انضباطي جهت آشنايي با حقوق و تكاليف دانشجويان

1 )  ضرورت وجودي:

دانشگاه به عنوان يك جامعه كه پذيراي جمعيتي از دانشجويان، كاركنان و اساتيد ما شناخته شده و اغلب خانواده‌ها نيز دراين جامعه داراي عضو هستند. اين جامعه مثل هر جامعه ديگري متاثر از روابط متقابل و ارتباطات عناصر تشكيل‌دهنده است. در دانشگاه روابط متقابل دانشجويان، كاركنان و اساتيد مي‌تواند در پاره اي از اوقات سبب مخاطراتي براي هر يك از طرفين رابطه شده و يا در مواقعي هزينه‏هايي براي دانشگاه ايجاد نمايد كه اين هم نيازمند مرجعي براي داوري مي‌باشد. با توجه به مصلحت‌هاي كلان آموزش عالي، ورود پليس به دانشگاه مجاز شمرده نشده و بنابراين مرجع داوري در جهت احقاق حقوق دانشجويان و رعايت مصالح دانشگاه، بنا بر مصوبه شوراي عالي  انقلاب فرهنگي در سال 1374، شوراي انضباطي است كه در دانشگاه‌ها تشكيل و به تخلفات دانشجويي رسيدگي مي‌نمايد. مشابه اين نهاد در مورد كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه نيز وجود دارد.

2)  رسالت شوراي انضباطي:

 دوره دانشجويي عبور از دوره نوجواني به جواني است و زمان آموختن و تجربه اندوزي جهت ورود به عرصه‌هاي جدي زندگي است. لذا تشكيل شوراي انضباطي احترام گذاشتن به دانشجو و ايجاد جايگاه ويژه رسيدگي به تخلفات دانشجويي مي‌باشد تا تبعات سنگين قضايي بر دوش دانشجويان سنگيني نكند. با اين اوصاف شوراهاي انضباطي با حداكثر انعطاف و ظرافت با تخلفات دانشجويان برخورد مي‌نمايند و فرصت جبران براي دانشجويان لحاظ مي‌شود، لذا صدور آراء تعليقي، اخذ تعهد مكتوب و تذكرهاي انضباطي فرصتي است براي جبران گذشته و در صورت عدم تكرار خطا و بر اساس مصلحت و تشخيص اعضاي شوراي انضباطي دانشگاه امكان حذف برخي از سوابق انضباطي پس از پايان دانش‌آموختگي مطابق آيين‌نامه ميسر خواهد بود.

3) صلاحيت شورا:

بر اساس ماده 4 شيوه نامه اجرايي آيين‌نامه انضباطي، شوراي انضباطي صالح به رسيدگي به كليه گزارش هاي رسيده در مورد دانشجويان از سوي هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل ياخارج از دانشگاه بوده و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حكم صادر مي نمايد.

بنابراين چنانچه:

الف) تخلفي در زمان دانشجويي صورت گيرد.

•           داخل دانشگاه

•           خارج دانشگاه

ب)  به هر نحو به شوراي انضباطي اطلاع داده شود.

•           گزارش حقوقي

•           شكايت شاكي خصوصي

ج)از طرف دانشجويي ظلمي در حق دانشجوي ديگري صورت گيرد.

د)  از طرف محاكم قضايي دانشجو محكوم شود.

در اين صورت شوراي انضباطي صالح به رسيدگي مي‌باشد.

 

4) شوراهاي رسيدگي كننده انضباطي:

•           شوراي بدوي انضباطي در دانشگاه

•           شوراي تجديد نظر انضباطي در دانشگاه

•           شوراي مركزي انضباطي در سازمان امور دانشجويان (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

 

5)  نحوه رسيدگي به تخلفات انضباطي:

•           وصول گزارش يا شكايت از اشخاص حقيقي يا حقوقي

•           تكميل تحقيقات از منبع گزارش يا شكايت و ساير مراجع مرتبط

•           احضار دانشجو در وقت مقرر با احضاريه مكتوب(حداكثر 2 مرتبه)

•           در صورت عدم حضور دانشجو معلق نمودن فايل آموزشي

•           حضور در دبيرخانه و دفاع از اتهامات وارده به صورت شفاهي و مكتوب

•           طرح موضوع در شوراي بدوي انضباطي

•           صدور حكم بدوي (درصورت محكوميت)

•           ابلاغ حكم بدوي (فرصت 10 روزه اعتراض به حكم بدوي به صورت مكتوب)

•           طرح درخواست تجديد نظر دانشجو در شوراي تجديد نظر انضباطي

•           صدور حكم قطعي و اجراي حكم

 

6)  مصاديق تخلفات:

الف) تخلفات عمومي:

درماده 3 شيوه نامه اجرايي مصاديقي از جرائم عمومي همچون تهديد و توهين و ضرب و جرح و جعل و ... ذكر گرديده است. به عنوان مثال چنانچه دانشجويي به يكي از دانشجويان ديگر يا اساتيد خود توهين نمايد، پس از طي مراحل رسيدگي شوراي انضباطي مي‏تواند دانشجو را بر اساس نوع و كيفيت تخلف، از تذكر كتبي بدون درج در پرونده تا بند 12 تنبيهات (منع موقت ازتحصيل به مدت دو نيم‏سال) محكوم نمايد.

ب) تخلفات آموزشي و اداري :

از مصاديق تصريح شده در شيوه نامه اجرايي تقلب درامتحان يا تكاليف مربوطه مي‌باشد. دانشجويان بايد توجه داشته باشند همراه داشتن اطلاعات، تجهيزات و يا امكانات به صورتي كه مجاز نباشد تقلب محسوب شده و مي‏تواند تبعات ناخوشايندي به همراه داشته باشند از جمله درج نمره 0/25 در ريز نمرات كه به هيچ وجه قابل حذف از كارنامه نمي‌باشد.

از مصاديق ديگر فرستادن يا شركت به جاي ديگري در جلسه امتحان است كه تنبيهات شديدي را به دنبال خواهد داشت.

همچنين در زمينه مسائل اداري نيز دانشجويان موظفند كليه قوانين و مقررات دانشگاه و خوابگاه را در طول زمان تحصيل مراعات نمايند، از جمله ورود و خروج به دانشگاه كه مي‏بايست با همراه داشتن كارت دانشجويي صورت پذيرد شركت در نشست‌ها و تجمع‌هاي دانشجويي فاقد مجوز كه مصداق اخلال در نظم عمومي دانشگاه است و دانشجويان شركت‌كننده به عنوان متخلف شناخته شده و به شوراي انضباطي معرفي خواهند شد. دانشجويان درخصوص مجوزدار بودن يا نبودن تجمع‌ها مي‌توانند از اداره انتظامات دانشگاه و يا معاونت فرهنگي دانشگاه سوال نمايند.

ج) تخلفات اخلاقي:

رعايت شئونات دانشجويي و دانشگاه از انتظارات به حق عناصر تشكيل دهنده دانشگاه نسبت به همديگر مي‌باشد.

•           از بارزترين مصاديق تخلفات اخلاقي، استعمال دخانيات است، استفاده از مواد دخاني در دانشگاه و اماكن مرتبط ممنوع مي‌باشد.

•           برخورد شوراي انضباطي با استفاده‌كنندگان از مواد مخدر و مشروبات الكلي و ابزار و آلات قمار بسيار سنگين و غيرقابل برگشت خواهد بود.

•           سرآغاز مصرف اين‌گونه مواد، كشيدن سيگار است پس هركس پيشنهاد استعمال سيگار به شما مي‌دهد به يقين دوست شما نيست و چه بسا شما را در مسيري قرار دهد كه بر آينده تحصيلي و شغلي شما اثرات جبران‌ناپذيري را تحميل نمايد. لذا با كمي هوشياري قطعا در دوستي با او تجديد نظر خواهيد كرد.

•           از ديگر مسايل اخلاقي، رعايت ضوابط و قوانين پوششي دانشگاه است. بر دانشجويان پسر و دختر لازم است براساس  قوانين پوششي دانشگاه رفتار نمايند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه جلسه 566 خود مصاديق مجاز و غيرمجاز پوشش محيط‌هاي آموزشي دانشگاه (كلاس، سفرهاي مطالعاتي، اردو، سلف، داخل سرويس‌ها و ...) را كاملا تعريف نموده است.

بنابراين انتظار مي‌رود تمام دانشجويان اهتمام جدي به رعايت مقررات داشته و در ايجاد نظم و انضباط محيط دانشگاه پيش‌قدم باشند.

•           همچنين دانشجويان عزيز مي‌بايست شئونات اسلامي و دانشجويي را در رفتار با همكلاسي خود مراعات نمايند و پايبند به مسايل شرعي و قانوني باشند و از حدود متعارف تجاوز ننمايند.

د) تخلفات با مضامين سياسي:

دانشگاه محل رشد علمي و اخلاقي و سياسي است و بروز عقايد تا زماني كه خدشه‌اي به نظم عمومي وارد نكند و يا تعرضي به مسايل ديني و فرهنگي نداشته باشد محترم بوده و هيچ فردي حق تفتيش عقايد را ندارد. انتظار است كه دانشجويان كه نخبگان كشور به حساب مي‌آيند براساس مقررات جاري دانشگاه به فعاليت‌هاي آگاهانه سياسي پرداخته و از هرگونه سياست‌بازي كه هزينه‌هايي را براي دانشجو و دانشگاه و نظام ايجاد مي‌نمايد، پرهيز كنند.

از مصاديق بارز تخلفات سياسي ايجاد بي‌نظمي در محيط دانشگاه مي‌باشد كه با صلاحديد شورا مي‌تواند به اخراج از دانشگاه بيانجامد. پس مراقب باشيم شور و نشاط جواني و احساسات پاك‌مان را در جهت منافع ديگران قرار ندهيم.

 

7)  تنبيهات انضباطي:

چنانچه دانشجويي يكي از بند هاي موصوف ، كه مختصري از آن به عنوان آشنايي توضيح داده شد انجام دهد ، شوراي انضباطي دانشگاه در صورت احراز مي تواند از موارد زير براي تنبيه استفاده نمايد:

•           احضار و اخطار شفاهي و كتبي

•           تذكر كتبي با و بدون درج در پرونده دانشجو

•           توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

•           دادن نمره 0/25در درس يا امتحان مربوط به تقلب

•           محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و يا ايجاد تغيير در آنها از قبيل وام، خوابگاه ، و غيره  از يك ماه تا مدت زمان باقيمانده از تحصيل

•           دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد

•           منع موقت از تحصيل به مدت يك تا چهار نيمسال تحصيلي با احتساب سنوات يا بدون احتساب سنوات

•           تغيير محل تحصيل و يا تبديل دوره تحصيلي

•           اخراج از دانشگاه

 

 

 

 

 

1396/02/09 تاریخ به روزرسانی:
2290 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal