تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
شورای کارکنان
اساسنامه شورا
مقدمه
بر اساس دستور قرآن كريم در آيه شريفه «... وامرهم شوري بينهم» و با توجه به اينكه كارمندان دانشگاه اصفهان سهم بسزايي در پيشبرد اهداف عاليه دانشگاه دارند، لذا به منظور ارتباط متقابل كارمندان و مديريت دانشگاه شورايي مركب از نمايندگان واحدهاي مختلف دانشگاه بنام « شوراي كارمندان دانشگاه اصفهان» كه از اين پس اختصارا « شورا» ناميده مي شود به شرح زير تشكيل مي گردد.

فصل اول:اهداف شورا
ماده 1: زمينه اهداف
1-1:سهيم كردن و مشاركت كارمندان در تصميم گيريهاي مربوط به مجموعه كارمندي
2-1:بررسي و ارائه پيشنهاد در زمينه بهينه سازي و بهره وري نظام اداري دانشگاه
3-1:بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد ارتقاء سطح كارايي و علمي كارمندان دانشگاه
4-1:بررسي مشكلات كارمندان در زمينه هاي اداري- اقتصادي- فرهنگي و ارائه راهكارهاي مناسب به مسئولين دانشگاه
5-1:برقراري ارتباط سالم و دوجانبه و بدور از گرايشات سياسي ميان مجموعه كارمندي و مديريت دانشگاه

فصل دوم:شيوه هاي اجرايي
ماده 2: به منظور دست يابي به اهداف ماده 1 شيوه هاي زير تعيين مي شود:
1-2:داشتن ارتباط مستمر با كارمندان و مديريت دانشگاه از طرق مناسب
2-2:تشكيل كميته هاي كارشناسي به منظور بررسي تخصصي مشكلات كارمندان در زمينه هاي اداري،مالي – فرهنگي،آموزشي، پژوهشي - رفاهي - اطلاع رساني و روابط عمومي.

فصل سوم:اركان شورا
ماده 3: اركان شورا بدين شرح تعيين مي گردد.
1-3:شوراي عمومي نمايندگان واحدها كه توسط كارمندان براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند.
2-3:هيات رئيسه منتخب و كميته هاي تخصصي كه توسط شوراي عمومي نمايندگان براي مدت 1 سال انتخاب مي شوند.
3-3:نمايندگان واحدها با اعلام امور اداري دانشگاه از بين كاركنان رسمي ، پيماني و قراردادي هر دو سال يك بار در نيمه اول ديماه در جلسه اي با حضور رئيس امور اداري يا نماينده وي و نظارت اداره رفاه كاركنان براي مدت 2 سال انتخاب و توسط رئيس واحد به معاون مالي و اداري دانشگاه معرفي مي شوند .
4-3:بر مبناي هر 30 نفر كارمند يك نماينده براي معرفي به شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره 1: به تعداد نمايندگان هر واحد به ترتيب آراء اعضا علي البدل انتخاب تا در صورت استعفاي نمايندگان، عضو علي البدل جايگزين وي شود .

فصل چهارم:وظايف
ماده 4: وظايف شوراي عمومي
1-4:انتخاب هيات رئيسه شورا مركب از يك نفر رئيس – يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير شورا
2-4:بررسي و تصويب طرحهاي رسيده از كميته ها
3-4:دريافت نظرات و پيشنهادات در زمينه اهداف شورا و يا اصلاح اساسنامه شورا
4-4:شوراي نمايندگان حداقل ماهي يك بار بنا به دعوت هيات رئيسه تشكيل مي گردد.
5-4:تغيير يا اصلاح اساسنامه با پيشنهاد يك دوم نمايندگان و تصويب دو سوم نمايندگان امكان پذير خواهد شد.
6-4:در صورتيكه هر كدام از اعضاء هيات رئيسه به وظايف خود عمل نكند و يا مرتكب تخلفات اداري شوند به پيشنهاد يك دوم نمايندگان و تصويب دو سوم نمايندگان از مسئوليت محوله عزل خواهند شد
تبصره 2 : اعضاء هيات رئيسه از بين نمايندگاني كه داراي حداقل شرايط احراز پست كارشناسي باشند انتخاب مي شوند.
ماده 5: وظايف هيات رئيسه شورا
1-5:دريافت طرحها و پيشنهادات رسيده و ارائه به كميته هاي ذيربط
2-5:دريافت مصوبات كميته ها و منظور نمودن آنها در دستور كار شوراي عمومي
3-5:ارائه مصوبات شوراي عمومي نمايندگان به معاون اداري و مالي و ديگر مسئولين مربوطه دانشگاه و كميته هاي ذيربط
ماده 6: وظايف رئيس و نايب رئيس شورا
1-6:برقراري نظم و نظارت مستمر بر حسن اجراي مقررات جلسات
2-6:ارائه گزارش مختصري از فعاليت كميته ها و مصوبات آنها به شوراي عمومي نمايندگان
3-6:ارسال مصوبات شورا به مراجع ذيصلاح و كميته هاي مربوط
4-6:پيگيري در خصوص اجراي مصوبات شورا
5-6:در غياب رئيس شورا وظايف او را نايب رئيس انجام مي دهد .
ماده 7: وظايف دبير شورا
1-7:دعوت از نمايندگان جهت شركت در شوراي عمومي
2-7:قرائت دستور كار جلسات
3-7:تهيه صورتجلسات شوراي عمومي
ماده 8: وجود شوراي نمايندگان مانع پذيرش كارمندان توسط مسئولين دانشگاه نخواهد بود .
ماده 9: فعاليت ها، پيشنهادات و انتقادات كاركنان با هماهنگي شوراي نمايندگان در نشريه خبر روابط عمومي دانشگاه منعكس و به اطلاع كاركنان خواهد رسيد.
ماده 10: نمايندگان حسب نياز با هماهنگي امور اداري و واحدهاي مربوطه ساعاتي از وقت اداري خود را در هر هفته براي انجام وظيفه نمايندگي اختصاص خواهند داد .
ماده 11: هيات موسس تا زمان تاييد اين اساسنامه توسط هيات رئيس دانشگاه وظايف شوراي عمومي را عهده دار خواهد بود. .
ماده 12: اين اساسنامه شامل يك مقدمه، 4 فصل 12 ماده و 2 تبصره در تاريخ 31/2/83 به تصويب اعضاء هيات موسسه و به تاييد هيات رئيسه دانشگاه اصفهان رسيد.
1391/10/26 تاریخ به روزرسانی:
5430 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal