تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/Ar
 
جستجو:
ارتباط با صنعت
شوراي ارتباط با صنعت و جامعه

كارشناس مربوطه: آقاي فريبرز محمدي
تلفن: 03137933184

مقدمه

با توجه به اهميت هماهنگي بيشتر مديريت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه با دانشكده ها، گروه هاي آموزشي
پژوهشي و واحدهاي پژوهشي دانشگاه، و لزوم استفاده از نظرات همكاران فعال در حوزه طرح هاي برون دانشگاهي، شوراي ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اصفهان تشكيل مي گردد. اين شورا به عنوان يك اتاق فكر در حوزه معاونت پژوهش و فناوري و به موازات شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه است كه به عنوان بازوي مشورتي مدير ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه عمل مي نمايد.

وظايف شورا:

· ايجاد انسجام و هماهنگي در فعاليتهاي واحدهاي پ‍ژوهشي دانشگاه

· همفكري در سياستگزاري براي تقويت و توسعه انجام پژوهشهاي كاربردي مورد نياز جامعه

· تقويت ارتباط دانشگاه با جامعه

· همفكري در اصلاح و تدوين آئين نامه ها و شيوه نامه هاي اجرايي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

· كمك به جهت دهي موضوعات پايان نامه تحصيلات تكميلي در حل مشكلات جامعه و صنعت

· كمك به تحقق اهداف و انجام ساير برنامه هاي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

اعضاي شورا:

· معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه (رييس شورا)

· مدير ارتباط با صنعت و جامعه (دبير شورا)

· مدير امور پژوهشي دانشگاه (نماينده شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه)

· مدير امور فناوري دانشگاه

· مدير مركز رشد واحد هاي فناور دانشگاه

· رؤساي مراكز پژ‍وهشي و پژوهشكده ها

· نمايندگان دانشكده ها با معرفي روساي دانشكده ها

· مديران قطب هاي علمي دانشگاه

· يك تا سه نفر از اعضاي هيئت علمي با فعاليت شاخص در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

تبصره:
از نمايندگان صنايع و يا دستگاه هاي اجرايي نيز به منظورگسترش ارتباط في مابين و كسب نظرات كارشناسي، در برخي از جلسات دعوت مي شود.
1393/05/06 تاریخ به روزرسانی:
3905 تعداد بازدید:
امتيازدهي
ميانگين امتيازها:3.86 تعداد كل امتيازها:7
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal