تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/Ar
 
جستجو:
ارتباط با صنعت
كارشناسان

راحله‌السادات موسوي‌فرد

مسئول‌دفتر و كارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

تلفن و نمابر: 37932172 

 

وظايف:

·      ارائه‌ايده‌هاي جديد، جهت ارتقاء و پيش‌برد هرچه بهتر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

·      رابط و مسوول هماهنگي جلسات مديريت ارتباط با صنعت و جامعه

·      مسوول جمع‌اوري اطلاعات و ارايه در نمايشگاه و هفته پژوهش

·      دسته‌بندي كليه مكاتبات اتوماسيون اداري به صورت مجزا

·      رابط سيستم اطلاع‌رساني دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

·      انجام كليه امور مربوط به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

·      جمع‌آوري گزارش‌هاي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

·      تدوين و تنظيم سايت دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

·      رابط كاردانشجويان دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

·      پيگيري كليه مكاتبات صادره به خارج از دانشگاه


رضا ضيايي

كارشناس مسوول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

تلفن: 37932173 

 

وظايف:

·      تنظيم قراردادهاي اصلي و داخلي مربوط به طرح‌هاي پژوهشي برون‌دانشگاهي و ابلاغ به مجريان محترم

·      دريافت مبالغ طرح از كارفرما و پرداخت تهيه نامه پرداخت به مجري

·      دريافت گزارش از مجريان جهت ارائه به كارفرما و تهيه نامه مربوطه

·      امور مربوط به پژوهانه صنايع دفاع، به دانشجويان دكتري

·      امور حقوقي، بيمه و مالياتي طرح‌هاي برون‌دانشگاهي

·      امور مربوط به حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان

·      اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي

·      كنترل پروژه طرح‌هاي برون‌دانشگاه


راضيه افخمي

كارشناس تفاهم‌نامه‌ها، پيشنهاده‌ها و طرح‌هاي برون‌دانشگاهي

تلفن: 37933187

 

وظايف:

·      پيگيري دريافت و ارسال پيشنهاده‌هاي اعضاي هيأت علمي به صنايع و دستگاه‌ها

·      معرفي دانشجويان (پسر) به صنايع دفاع براي استفاده از طرح كسر سربازي

·      دريافت اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و اطلاع‌رساني در دانشگاه

·      دبير جلسه‌هاي شوراي  ارتباط با صنعت و جامعه

·      تهيه و تنظيم تفاهم‌نامه‌ها با سازمان‌‌ها و دستگاه‌ها

·      تدوين آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي

·      كنترل پروژه طرح‌هاي برون‌دانشگاهي


محمود صالحي

كارشناس نماينده دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

تلفن: 37932321 

 

وظايف:

·      پيگيري امور حقوقي، بيمه و مالياتي طرح‌هاي ‌برون‌دانشگاهي از دستگاه‌ها

·      پيگيري امور طرح‌هاي برون‌دانشگاهي از كارفرمايان

·      پيگيري اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي

·      كنترل پروژه طرح‌هاي برون‌دانشگاهي


فريبرز محمدي

كارشناس واحد‌هاي پژوهشي و كارآموزي

تلفن: 37933184

 

وظايف:

·      انجام امور واحد‌هاي پژوهشي دانشگاه (پيگيري مراحل تأسيس، اخذ موافقت اصولي و قطعي، پشتيباني اداري، سامان‌دهي و ساير امور مرتبط)

·      امور كارآموزي دانشجويان (اخذ سهميه از صنايع و سازمان‌ها و معرفي كارآموزان به صنايع و سازمان‌ها)

·      برگزاري جلسه‌هاي دفتر ارتباط با صنعت با دانشكده‌ها

·      تهيه معرفي‌نامه دانشجويان به سازمان‌ها و صنايع

·      برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش


آذر توكلي

كارشناس واحدهاي پژوهشي

تلفن: 37933187

 

وظايف:

·      مسوول غرفه واحدهاي پژوهشي مربوطه در نمايشگاه هفته پژوهش

·      مركز پژوهشي فرآورده‌هاي طبيعي و زيستي دارويي

·      مركز پژوهشي مهندس فرآيند

·      پژوهشكده محيط زيست

·      پژوهشكده انر‍ژي