تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیات علمیاعضای هیات علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
هدر
بيمه تكميلي

جدول زمان بندي جديد مكان ومحل حضور نماينده بيمه ايران در دانشگاه اصفهان

روزهاي حضور نماينده

محل استقرار نماينده

از ساعت15-8

شنبه

دانشكده اقتصاد وامور اداري

يكشنبه

دانشكده ادبيات

دوشنبه

معاونت آموزشي

سه شنبه

دانشكده علوم تربيتي

چهارشنبه

اداره رفاه كاركنان

كليه ي مدارك اعم از پاراكلينيكي و دندانپزشكي در روزهاي اعلام شده توسط رابط جمع آوري و رسيد تحويل خواهد شد.

ضمناً جهت دريافت معرفي نامه متعاقبا اعلام خواهد شد.

قرارداد بيمه تكميل درمان گروهي

 

منظوراز افراد تحت تكفل، همسر دائمي، فرزندان ، پدر و مادر و افرادي مي­باشند كه قانوناً تحت تكفل بيمه شده اصلي بوده و به تبع وي(بيمه شده اصلي) تحت پوشش بيمه پايه قرار دارند.

 افرادي كه در طول بيمه نامه مي توانند به ليست بيمه شدگان اضافه شوند عبارتند از استخدامي هاي جديد، انتقال به دانشگاه ، همسركاركناني كه در طول قرارداد ازدواج نموده اند. فرزندان تازه متولد شده از بدو تولد بيمه مي باشند منوط به آنكه بيمه گذار تا 60 روز پس از تولد اسناد مربوطه را در اختيار بيمه گر قراردهدوكليه افرادي كه در اثناي سال بيمه اي تحت تكفل بيمه شدگان اصلي قرارخواهند گرفت و مواردخاص ديگر طبق نظر بيمه گذار.

- فرزندان ذكور حداكثر تا سن 22 سالگي تمام و فرزندان اناث تا زمان ازدواج مي توانند تحت پوشش قرار گيرند.(در مورد فرزندان ذكور بالاي 22 سال نيز با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند)

- چنانچه فرزندان بيمه شده دچار معلوليت ذهني يا از كار افتادگي كلي باشند تامين كليه ي هزينه ي درمان طبق تعهدات خواهد بود.

بيمه گذار مي تواند تا 30 روز از تاريخ صدور قرارداد نسبت به اصلاح ( افزايش يا كاهش ) ليست اوليه بيمه شدگان اقدام نمايد.

حق بيمه افراد مستعفي ، انتقالي ، پايان خدمت ، طلاق ، فوت ، خروج از كفالت تا پايان ماه وقوع موارد مذكور قابل پرداخت و بيمه گذار با ارائه اسناد اثباتي تا 60 روز از آخرين روز ماه وقوع ، فرصت اطلاع رساني به بيمه گر را دارد.

فرانشيز: درصد معيني از هزينه­هاي درماني كه تأمين آن به عهده بيمه­شده مي­باشد.

دوره انتظار: مدتي است كه در طول آن بيمه­گر تعهدي به جبران خسارت نداردكه هيچ دوره ي انتظاري جهت انجام تعهدات ، مشمول اين قرارداد نمي شود. به دليل اينكه تعداد افراد بيمه شده ي دانشگاه اصفهان بيش از 1000 نفر مي باشد، قرارداد مشمول دروه انتظار و اضافه نرخ نمي باشد.

مدت اين قرارداد از تاريخ 1/7/94 لغايت تاريخ 31/6/95به مدت يك سال شمسي مي باشد.

دريافت مدارك وپرداخت هزينه هاي خسارت درمان بدون محدوديت زماني از ابتداي قرارداد 01/07/95 تا پايان آن 31/06/96 (وتا سه ماه بعد از اتمام قرارداد يعني 30/09/96صورت گيرد.)

1- پرداخت آن بخش از هزينه­هاي خدمات تشخيصي ويژه و هزينه­هاي بيمارستاني، جراحي و پزشكي ناشي از بيماري و يا حادثه و نيز ساير هزينه­هاي اضافي تحت پوشش اين قرارداد (مطابق ماده هشت) كه توسط بيمه­گر اول (سازمان خدمات درماني يا تأمين اجتماعي يا ....) جبران نشده است، به بيمه­شدگان اين قرارداد بدون قيد زمان و مكان و در تمام ساعات شبانه­روز.

2- ارائه پوشش بيمه­اي ذيل حسب درخواست بيمه­گذار

تبصره: حادثه موضوع اين قرارداد عبارت است از هر واقعه ناگهاني و منجر به جرح، نقص عضو، از كار افتادگي يا فوت وي گردد.

حدود تعهدات و ميزان حق بيمه (با احتساب ماليات بر ارزش افزوده )

فرم - بيمه تكميلي اعضاء هيأت علمي و كاركنان دانشگاه اصفهان

رديف

نوع تعهدات

سقف تعهدات (ريال)

1

جبران هزينه هاي بستري، جراحي، شيمي درماني، راديو تراپي، آنژيوگرافي قلب، گامايانف و انواع سنگ شكن در بيمارستان و مراكز جراحي محدود و هزينه هاي درمان انواع بيماران مغز و اعصاب و بيماري هاي خاص(تالاسمي ، هموفيلي ، انواع سرطان و دياليزي شامل كليه ي هزينه ها(دارو و ساير خدمات)) ..... ، جبران هزينه اروتز بلافاصله بعد از عمل جراحي

100.000.000

2

هزينه اعمال جراحي مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مركزي و نخاع، قلب، پيوند كبد، ريه، كليه و مغز استخوان ، با احتساب بند يك

200.000.000

3

هزينه زايمان (طبيعي و سزارين) ، جبران هزينه هاي مربوط به درمان نازايي و ناباروري شامل اعمال جراحي مرتبط IUI، ICS I، ZIFT، GIFT، ميكرواينجكشن با IVF ، جبران هزينه تشخيص بيماري ها و ناهنجاري هاي جنين و انواع كورتاژ

30.000.000

4

هزينه هاي پارا كلينيكي شامل، انواع سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، ام آر اي، آندوسكوپي، اكوكارديوگرافي، استرس اكو و جبران هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايشهاي تشخيص پزشكي، پاتولوژي، آسيب شناسي و ژنتيك شناسي ، انواع راديولوژي، نوارقلب، فيزيوتراپي، گفتار درماني NST (نوار قلب جنين)، دانسيتومتري و مشاوره روان درماني، كولونوسكوپي (ساده ، با بيهوشي ، برداشتن پوليپ و...) فلورسكوپي،انواع توپوگرافي چشم

20.000.000

5

هزينه هاي مربوط به تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي هر دو چشم

10.000.000

6

هزينه هاي جراحي هاي مجاز سرپايي شكستگي و در رفتگي ها، گچ گيري و باز كردن گچ به همراه مواد مصرفي آتل بندي ، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم، بيوپسي ، تخليه كيست ، ليزردرماني ،كشيدن بخيه، برداشتن ميخچه، زگيل و خال و تزريق دارو BCG (سرطان مثانه) تزريق داخل چشم يا مفصل و...، حجامت، انواع تزريقات و پانسمان ، كيسه كلستومي ، دستگاه و نوار تست قند

10.000.000

7

هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر جمع قدر مطلق نقص بينايي هر دو چشم (درجه نزديك بيني و دوربيني با نصف آستيگمات) 3 ديو پتر يا بيشتر باشد.

15.000.000

8

هزينه هاي آمبولانس و ساير فوريت هاي پزشكي مشروط به بستري شدن بيمه شده در مراكز درماني و يا نقل و انتقال بيمار به ساير مراكز تشخيصي درماني طبق دستور پزشك معالج

داخل شهري 800.000

بين شهري 1.300.000

9

جبران كليه ي هزينه هاي ويزيت و خدمات اورژانس در مواقع غير بستري

5.000.000

10

جبران كليه ي هزينه هاي دارو

5.000.000

11

جبران هزينه هاي عينك و لنز (سخت و نرم)

2.000.000

12

جبران هزينه هاي سمعك

3.000.000

13

ليزيك دو چشم

10.000.000

14

جبران هزينه هاي مربوط به دندانپزشكي

20.000.000

15

جبران هزينه هاي داروهاي خاص و جبران هزينه تهيه اعضاي طبيعي بدن براي تعداد10نفر

30،000،000

حق بيمه ماهيانه هر فرد با فرانشيز 10 درصد (احتساب ماليات بر ارزش افزوده)

640.000
ميزان فرانشيز

درخصوص كليه مفاد تعهدات بيمه تكميلي اين قرارداد، معادل ده درصد (10%) هزينه­هاي مورد تأييد و تعهد بيمه­گر مي­باشد.

در صورتي كه بيمه شدگان از مزاياي بيمه گر اول استفاده نمايند، مابه التفاوت خسارت تا سقف تعهد بيمه گر(طبق ضوابط قرارداد و پس از تطبيق)بدون كسر فرانشيز تا سقف مورد تعهد قابل پرداخت خواهد بود.

در صورتي كه بيمه شدگان از مزاياي بيمه گر اول استفاده ننمايند و يا سازمان هاي مذكور از پرداخت خسارت به هر دليلي خودداري نمايند ميزان سهم خسارت عهده بيمه شده در هر مورد معادل فرانشيز تعيين شده خواهد بود.

نحوه پرداخت حق بيمه

حق بيمه اعضاي هيأت علمي و كاركنان به ازاي هر نفر 640،000 ريال به صورت ماهيانه و حداكثر تا سي ام ماه بعد توسط بيمه­گذار در وجه بيمه­گر واريز خواهد شد.

دوره انتظار

دوره انتظار براي هيچ يك از موارد تعهدات بيمه­گر (اعم از زايمان و سزارين و بيماريهاي مزمن) لحاظ نمي­گردد حتي اگر بيمه­شدگان اين قرارداد در سال گذشته هيچگونه پوشش بيمه درمان مكمل نداشته باشند.

تعهدات بيمه­گر

1- عقد قراردادهاي بيمه با بيمه­گذاران.

2- ارائه پوشش هاي بيمه­اي طبق مواد 3 و 4 قرارداد براي هر تعداد از اعضاي هيأت علمي، كاركنان و افراد تحت تكفل آنها كه متقاضي بهره­مندي از خدمات بيمه­اي هستند بدون تغيير در حق بيمه.

3- صدور كارت بيمه تكميلي به نام هريك از اعضاي هيأت علمي و كاركنان و افراد تحت تكفل آنها، معرفي شده از طرف بيمه گذاران.

4- پرداخت خسارت در كوتاهترين زمان ممكن پس از بررسي وتكميل مدارك براساس تعرفه نظام پزشكي (حداكثر پانزده روز از تاريخ تحويل اسناد).

5- بررسي صحت و سقم اطلاعات ارائه شده توسط بيمه­گذار بر عهده بيمه­گر مي­باشد.

6- عدم واگذاري كلي يا جزئي تعهدات خويش به غير.

7- پرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل ماليات و ... بر عهده بيمه گر مي باشد.

8- پرداخت كليه هزينه هاي خدمات دندان پزشكي تا سقف تعهدات موضوع رديف 14 فرم - بيمه تكميلي اعضاء هيأت علمي و كاركنان دانشگاه اصفهان جبران هزينه هاي دندانپزشكي براساس تعرفه خدمات نظام پزشكي.شامل : ويزيت ،گرافي ها ، كشيدن دندان ، جراحي هاي دندان ، جرمگيري و پروساژ ، ترميم هاي دنداني ، درمان ريشه ، درمان مجدد ريشه ، جراحي هاي لثه ، پروتزهاي ثابت و متحرك ، ارتودنسي ، ايمپلنت تا سقف تعهدات

9- جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم رديف 13 فرم - بيمه تكميلي اعضاء هيأت علمي و كاركنان دانشگاه اصفهان ، درمواردي كه به تشخيص پزشك متخصص ، جمع قدرمطلق نقص بينائي هرچشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به اضافه نصف آستيگما ت)3 ديوپترو يا بيشتر باشد ، براي هر دو چشم تا سقف تعهدات

10- جبران كليه هزينه هاي ويزيت ، دارو رديف 9و10 فرم - بيمه تكميلي اعضاء هيأت علمي و كاركنان دانشگاه اصفهان (براساس فهرست داروهاي مجاز كشورصرفا مازاد برسهم بيمه گر اول ) و خدمات اورژانس درموارد غير بستري ،هزينه انواع واكسن تا سقف تعهدات

11- جبران هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي رديف 4 فرم - بيمه تكميلي اعضاء هيأت علمي و كاركنان دانشگاه اصفهان شامل : آزمايش هاي تشخيص پزشكي ، پاتولوژي يا آسيب شناسي ، ژنتيك پزشكي ، انواع راديوگرافي ، نوارقلب و فيزيوتراپي ،FNA (تيروئيد و سينه) تا سقف تعهدات

12- بيمه گر موظف است پس از تغييرات صورت گرفته در تعداد بيمه شدگان اقدام به صدور الحاقيه نمايد و كتبا به بيمه گذار اعلام نمايد.

13- ارسال فهرست مراكز درماني طرف قرارداد شركت بيمه در اصفهان و ساير شهر ها (در سراسر كشور) : بيمارستان ها ، مراكز درماني ، مراجعات پاراكلينيكي (آزمايشگاه ها ، كلينيك ها و ... )

14- هزينه همراه افراد زير 7 سال و بالاتر از 70 سال (در بيمارستان ها )

تعهدات بيمه­گذار

بيمه­گذار متعهد مي­گردد اطلاعات كليه متقاضيان و افراد تحت تكفل آنان را حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از انعقاد قرارداد براساس فرمت مورد توافق با بيمه­گر در اختيار وي قرار دهد.

 اعضاي هيأت علمي و كاركنان مي توانند همسر، فرزندان و ساير افراد تحت تكفل خود را تحت پوشش موضوع اين تفاهم نامه قرار دهند. در اين خصوص بيمه گذار متعهد مي گردد ليست مشخصات شناسنامه اي هر يك از متقاضيان بيمه و حق بيمه آنها را به بيمه گر ارائه نمايند.

 دانشگاه حق درخواست ساير مدارك تكميلي جهت بررسي بيشتر پرونده را حسب مورد براي خود محفوظ داشته و بيمه گر متعهد به همكاري در اين زمينه خواهد بود.

 موارد فسخ قرارداد و نحوه تسويه حق بيمه

بيمه گر و يا بيمه­گذار مي­توانند درموارد زير براي فسخ قرارداد اقدام نمايند:

الف- موارد فسخ از طرف بيمه­گر:

عدم پرداخت تمام يا قسمتي از حق بيمه و اقساط آن با تأخير بيش از دو ماه.

ب- موارد فسخ از طرف بيمه­گذار:

بيمه­گذار مي­تواند بنا برتشخيص خود در مدت قرارداد براي فسخ قرارداد اقدام نمايد.

ج- نحوه تسويه حق بيمه در موارد فسخ:

درصورت فسخ قرارداد از طرف بيمه­گذار، حق بيمه تا زمان فسخ براساس حق بيمه ماه محاسبه مي­شود. (كسر ماه، يك ماه تمام منظور خواهد شد)

د- نحوه اعلام فسخ:

درصورتي كه بيمه­گر بخواهد با رعايت بند الف همين ماده قرارداد را فسخ نمايد، ابتدا بايد موضوع را بصورت مكتوب به بيمه­گذار اعلام و ظرف مدت 15 روز از تاريخ اعلام مراتب به وي به تعهدات خود عمل ننمود،در اين صورت بيمه­گر مي­تواند قرارداد را فسخ و مراتب را بلافاصله به ناظر اعلام نمايد.

درصورتيكه بيمه­گذار بخواهد قرارداد را فسخ نمايد، موظف است موضوع را مكتوب به بيمه­گر اطلاع دهد. در اين صورت از تاريخ تسليم نامه فسخ قرارداد به بيمه­گر، قرارداد فسخ شده محسوب مي­شود. چنانچه در نامه بيمه­گذار، تاريخ مشخصي را براي فسخ تعيين شده باشد، اثر فسخ از تاريخ اخير خواهد بود.

 حل اختلاف

1- در كليه مواردي كه در اين قرارداد ذكري از آن به ميان نيامده بر طبق شرايط عمومي بيمه گروهي، آيين نامه­هاي شوراي عالي بيمه و قوانين جاري مملكت خواهد شد.

2- درصورت بروز هرگونه اشكال در تفسير و نحوه اجراي قرارداد، موضوع حتي الامكان از طريق مذاكره في­مابين نماينده بيمه­گر و نماينده بيمه­گذار حل و فصل خواهد شد.

1395/11/06 تاریخ به روزرسانی:
4449 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal