تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیات علمیاعضای هیات علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/Ar
جستجو:
اداره انتشارات و امور مجله های علمی
كاركنان اداره انتشارات

 

 

   محمود صالحي

   معاون اجرايي اداره انتشارات  

  مسؤول چاپخانه دانشگاه

  تلفن: 37932185-37932092

  رضوان فلسفي‌منش

  مسؤول دفتر اداره انتشارات  

  تلفن: 03137932177- 03137932185

  سيده سميه سيدصالحي

  مسؤول نشريات دانشگاه اصفهان  

  تلفن:03137933195

 ايميل:journals@res.ui.ac.ir - ss_sayedsalehi@yahoo.com

  زهرا ظهرابي

  مسؤول بخش كتاب

   كارشناس : نشريه هوش محاسباتي در مهندسي برق،  

  نشريه اقتصاد بين الملل و جغرافيا و برنامه ريزي فضايي   

  تلفن:03137934335

  ايميل: press@res.ui.ac.ir

  آرزو رحيم سلماني

  مسؤول نمايه سازي نشريات دانشگاه  

  كارشناس نشريه: زيست‌شناسي ميكرو ارگانيسم‌ها و  

Iranian Journal of Environmental Technology  

  تلفن:03137934230

  ايميلarezoo.salmani@yahoo.com:

  نيلوفر محمد طاهري

  كارشناس نشريات :جامعه شناسي كاربردي، پژوهش‌هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي،  

  پژوهش‌هاي چينه نگاري و رسوب شناسي، پژوهش‌هاي زبانشناسي

  تلفن:0317932175

   زهرا بهشتي نژاد

  كارشناس نشريات: فنون ادبي ، الهيات تطبيقي  

  تلفن:03137932175

  رابعه السادات موسوي فرد

  كارشناس نشريات: International Journal of Group Theory , Transactions on Combinatorics و رياضي و جامعه

  تلفن:03137934125

  ايميل: rb.mousavi@yahoo.com

  منصوره قضاوي

  كارشناس نشريات: پژوهش هاي حسابداري مالي،

  پژوهش‌هاي علوم شناختي و رفتاري و پژوهش هاي روانشناسي مثبت

  تلفن:03137934164

  محمود تسليمي

  كارشناس نشريه: متافيزيك

  تلفن:03137934230

  ايميل: mahmodtaslimi@yahoo.com

  روح اله بلوچيان زاده

  كارشناس نشريات : مديريت دارايي و تامين مالي، مديريت توليد و عمليات ، تحقيقات بازاريابي نوين

  تلفن:03136699514

  ايميل: Balochianzadeh@yahoo.com

  رضا نيكبخت

  كارشناس نشريات: متن شناسي ادب فارسي، پژوهش هاي ادب عرفاني،

  پژوهش هاي تاريخي و پژوهش در زبان عربي

  تلفن:03137933194

  ايميل: rezanikbakht2020@gmail.com

1396/03/09 تاریخ به روزرسانی:
2602 تعداد بازدید:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal