تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/Ar
 
جستجو:
مرکز رشد و کارآفرینی
معرفي مركز كارآفريني دانشگاه
نماي


تاريخچه:

دوران معاصر را عصر تلاش هاي دانش بنيان مي نامند، پيدايش واژگاني هم چون اقتصاد دانش بنيان، توليد و تجارت دانش بنيان نيز از جمله واژه هاي نوپديدي است كه بيانگر حاكميت دانش بر تمامي عرصه ها و صحنه هاي حيات جوامع و سازمان ها است. اينك نبرد به وادي انديشه ها كشيده شده است، آموزش و يادگيري و كاربست آن در ميدان عمل اساسي ترين مهارت سازمان ها و ملت ها براي پيشرفت همه جانبه است. در اين دوران گذار و گذر، پارك هاي علم و فناوري از تبيين و ترويج و توسعه مفاهيم و سازه هايي هم چون مراكز رشد، كارآفريني و تجاري سازي نقشي بي بديل و بي چون و چرا در خودكفايي و توسعه پايدار دارند و به مثابه پلي ميان حوزه هاي دانشي و صنعتي، شكوفايي و تعالي را به همت خود ساخته اند و دانشگاه اصفهان به عنوان نماد آموزشي عالي در ايران و به مثابه دانشگاه مادر با بهره گيري از انديشه هاي فردانگر و آينده انديش در پي آن است كه از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و مشاوره هاي تخصصي، دانش و تجارب استادان و انديشه ورزان برجسته را در مسيرتعالي ورشد صنعت و فناوري قرار دهد.
ترديدي نيست كه رشد و شكوفايي اقتصاد، صنعت و تجارت موجبات اقتدار ملي را فراهم مي سازد و بر همين قياس مر كز كار آفريني داشگاه اصفهان رسالتي سترگ را در عرصه ملي بر دوش خود احساس مي كند و مي كوشد براي دستيابي به اين آرمان ارزشمند، گسل موجود ميان صنعت و فناوري را با تكيه بر دانش و ارزش خلق شده در اين نهاد از ميان بردارد. اين باور مقدس الهام بخش تلاش هاي مركز كارآفريني در طراحي و برگزاري دوره هاي آموزش و مهارت آموزي بوده است كه اينك در دسترس جامعه علمي و كارآفريني كشور مي باشد.

مركز كارآفريني و مشاوره تخصصي با عنوان " مركز كارآفريني دانشگاه" در جهت اجراي آيين نامه كاراد (طرح توسعه ي كارآفريني در دانشگاه هاي كشور) مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عاليِ وقت، به منظور ارتقا و توسعه ي فرهنگ كارآفريني تاسيس گرديد. با گسترش فعاليتهاي دانشگاه به منظور تكميل زنجيره دانش تا صنعت، ساماندهي و بازآرايي مراكز و ادارات مرتبط با اين زنجيره ضروري بود و به همين دليل مركز كارآفريني دانشگاه در سال 1382 آغاز به كار نمود . فعاليت هاي اين مركز در جنبه هاي آموزش، پژوهش، ترويج و مشاوره در زمينه نوآوري و كارآفريني است.

اين مركز از زمان تاسيس، فعاليت‌هاي مختلفي را به‌صورت تحقيقاتي، توسعه سرمايه‌‌هاي انساني، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي ترويجي در دانشگاه اصفهان و ديگر دانشگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات مختلف، در حوزه كارآفريني انجام داده است. از مهمترين آنها مي‌توان به اجراي چندين پروژه پژوهشي جامع در زمينه ابعاد مختلف پديده كارآفريني و برگزاري آموزش كارآفريني ـ و همچنين كارگاه‌هاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت اشاره كرد.

 

ماموريتها:

• توسعه كارآفريني در سطح دانشجويان، اعضاي هيئت علمي، كارمندان و فارغ التحصيلان دانشگاه اصفهان در ابعاد آموزشي، پژوهشي و ترويجي • ارتقاي روحيه كارآفريني، آموزش مهارتها، توسعه و ترويج كارآفريني دركشور 
• 
ايجاد تحول در فضاي دانشگاههاي سنتي جهت تحقق دانشگاه كارآفريناهداف مركز كار آفريني دانشگاه اصفهان

1) ترويج، ترغيب و ارتقاي روحيه كارآفريني در بين مخاطبان مركز.

2) طراحي، تدوين و برگزاري دوره‌هاي آموزش كارآفريني (عمومي و اختصاصي) مورد نياز حال و آينده.

3) گسترش تحقيقات تفصيلي در خصوص كارآفرينان، پروژه‌هاي كارآفريني، محيط و فضاي كارآفرينان و ساير زمينه‌هاي مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات ايران.

4) ارائه مشاوره‌هاي موثر به دانشجويان و اساتيد، سازمانها و ديگر مخاطبان در مورد توسعه كارآفريني و راه‌اندازي كسب و كار.

5) زمينه‌سازي جهت دريافت تسهيلات مالي و اعتباري توسعه توسط كارآفرينان جوان حقوقي و حقيقي دانشگاه.

6) شبكه سازي و ايجاد هم‌افزايي از طريق تسهيل ارتباطات ارگانيك بين مركز، مراكز رشد و پاركهاي فناوري .

7) تبيين نظري و ترويج عملي ماموريتها، اهداف، و ساختارهاي دانشگاه كارآفرين به عنوان ركن اصلي اقتصاد مبتني بر دانايي.

8) ترويج، ترغيب و ارتقاء روحيه و فرهنگ كارآفريني در دانشگاه.

9) ارائه برنامه هاي آموزشي در قالب سمينارها، كارگاه هاي آموزشي و نشريات كار آفريني .

10) تحقيق و پژوهش در زمينه كارآفريني .

11) ارائه مشاوره و حمايت از دانشگاهيان كارآفرين جهت پرورش ايده هاي خلاق وكارآفرينانه.

12) برقراري ارتباط با صنعت و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي صنعتي و دانشگاهي در استان.برنامه‌ها و راهبردها:

مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان به‌عنوان يكي از اولين مراكز تاسيس شده در اين راستا سعي در تحقق اهداف زير دارد:

1) تبديل واحد آموزش به يكي از بزرگترين قطبهاي آموزشي كشور در زمينه كارآفريني و مسايل مربوط با همكاري معاونت آموزشي.

2) ايجاد بزرگترين و قويترين حلقه مشاوره طرحهاي تجاري و امكان‌سنجي فني ـ اقتصادي و تبديل بخش مشاوره مركز به يك نهاد مرجع در مورد تاييد صلاحيت و عدم صلاحيت طرحهاي ارائه شده.

3) ترجمه و تاليف منابع و كتب كارآفريني بر اساس دانش روز دنيا و با لحاظ مقتضيات فرهنگ ديني و ملي در راستاي همگامي اين بخش با آخرين يافته‌ها در زمينه كارآفريني.

4) تلاش در جهت جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و مشاركت هر چه بيشتر سرمايه گذاري در طرح‌هاي بكر دانشجويي.

5) كمك به تاسيس شركت‌هاي دانشگاهي و رشد و تبلور آنها در جهت نيل به اقتصاد مبتني بر دانش.

6) همكاري با معاونت پژوهش‌و فناوري در راستاي حمايت مادي و معنوي از دستاوردها، ابداعات و اختراعات دانشجويان در قالب دفتر ثبت اختراع و فروش در سطوح ملي و بين‌المللي.

7) گردآوري و بهره‌مندي از خدمات علمي و پژوهشي اعضاي محترم هيات علمي به صورت نيمه متمركز و در مراحل بعد متمركز.

8) برقراري ارتباط و همكاري با وزارتخانه و سازمان‌هاي مرتبط در راستاي تاسيس دفاتر و مراكز مشترك و ارائه خدمات متنوع‌تر به دانشجويان (وزارت تعاون، بانك، شهرداري، وزارت‌كار و امور اجتماعي و .....).

9) برقراري اتحاد استراتژيك با مراكز رشد و پاركهاي فناوري در جهت تحقق مديريت استراتژيك كارآفريني

10) عقد تفاهم‌نامه با دانشگاهها و مراكز دانش‌بنيان معتبر و صاحب‌نظر در جهت به‌روز كردن اطلاعات و تبادل تجربيات در زمينه كارآفريني.

11) پشتيباني سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و مشاركت و همكاري با معاونت پژوهش و فناوري در تاسيس مراكزي همچون امكان‌سنجي فني ـ اقتصادي دانشگاه و در مرحله بعد معرفي اين مركز به عنوان نهاد تاييد صلاحيت پروژه‌هاي در دست اقدام توسط دانشگاه، صنايع و دستگاههاي اجرايي.

12) تبديل واحد ترويج به كانون توسعه خلاقيت‌هاي دانشجويان دانشگا اصفهان و حمايت از تاسيس و فعاليت هسته‌هاي كارآفريني دانشجويي در راستاي پرورش دانشجوياني كه علاوه‌بر داشتن نبوغ داراي خلاقيت‌هاي فردي و گروهي مناسبي باشند (با همكاري معاونت دانشجويي(

13) چاپ نشريات تخصصي كارآفرين در قالب مكتوب و الكترونيكي.

14) ايجاد حلقه‌هاي مطالعاتي و پژوهشي قوي در سطح دانشگاه با هدف توليد علم و توسعه مباحث كارآفريني.

15) برگزاري همايش، گردهمايي و كنفرانس در سطحي ملي، منطقه اي و بين‌المللي جهت تبادل نظر و گسترش همكاري بين صاحبان نظر در اين زمينه.

16) اطلاع‌رساني در زمينه كارآفريني از طريق توسعه و به‌روز رساني سايت مركز

17) ايجاد بانك اطلاعاتي جامع كارآفرينان بويژه فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف جهت شناسايي و جلب همكاري ايشان و برقراري ارتباط هر چه بيشتر جهت جلب حمايتهاي فكري و مالي

برنامه ها

در راستاي تحقق اهداف فوق الذكر و با توجه به جديد و نوپا بودن بحث كارآفريني در ايران و بخصوص در دانشگاه اصفهان ، برنامه هاي مركز در سه بخش بشرح زير پايه ريزي ميشود

 

الف) برنامه هاي كوتاه مدت 


ب) برنامه هاي ميان مدت 


ج) برنامه هاي بلند مدت 

 

 

 

الف) برنامه هاي كوتاه مدت

1) تشكيل كميته كار آفريني در دانشگاه جهت تدوين سياست ها ، راه اندازي و هدايت مركز .

2) تدوين آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي .

3) تجهيز امكانات و پرسنل مورد نياز و در نهايت راه اندازي مركز.

4) ايجاد ارتباط با دبيرخانه طرح كاراد ( كار آفريني در دانشگاهها ) و مراكز موفق در ساير دانشگاهها.

5) برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت آشنايي پرسنل مركز با اهداف ، برنامه ها و مفاهيم كار آفريني.

 

 

ب) برنامه هاي ميان مدت

 

1) برنامه ريزي و اجراي سمينارها و همايشها جهت توسعه فرهنگ كار آفريني در دانشگاه.

2) برنامه ريزي و اجراي سخنراني كار آفرينان موفق در كشور.

3) برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي كار آفريني .

4) طراحي و انتشار كاتولوگ ، بروشور و ساير ابزار تبليغاتي براي معرفي مركز و فعاليتهاي آن.

5) راه اندازي و تجهيز كتابخانه، بانك CD و سايت كامپيوتري مركز.

6) تدوين اولويت هاي آموزشي و پژوهشي مركز و تهيه آئين نامه هاي مربوطه.

7) ترغيب و تشويق دانشجويان علاقه مند به موضوع به عضويت در مركز و ارائه خدمات ويژه به آنها.

ج) برنامه هاي بلند مدت

1) كمك در راه اندازي مراكز پيش رشد و رشد جهت هدايت و پرورش ايده هاي خلاق در دانشگاه .

2) ارائه مشاوره به دانشجويان ، شركتها و ساير كار آفرينان.

3) طراحي و راه اندازي سايت اينترنتي مركز كار آفريني دانشگاه.

4) تهيه و تكثير كتب ، CD ها و فيلمهاي آموزشي مرتبط .

5) برگزاري اردوها و بازديدهاي علمي از مراكز موفق دانشگاهي و صنعتي كار آفريني.

6) طراحي و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي و مراكز صنعتي استان .

7) مديريت و پيگيري طرحهاي پژوهشي مصوب كميته كار آفريني در مركز يا خارج از آن.

8) شناسايي ، انتخاب، معرفي و تشويق افراد كارآفرين در دانشگاه و خارج از آن.

9) برگزاري جشنواره ها، همايشها و مسابقات كار آفريني.

10) شناخت ، تربيت و پرورش دانشجويان كار آفرين

11) تدوين و اجراي تفاهم نامه هاي مختلف با ساير مراكز علمي و صنعتي مرتبط

 

 

 

 

ج) برنامه هاي بلند مدت

1) كمك در راه اندازي مراكز پيش رشد و رشد جهت هدايت و پرورش ايده هاي خلاق در دانشگاه .

2) ارائه مشاوره به دانشجويان ، شركتها و ساير كار آفرينان.

3) طراحي و راه اندازي سايت اينترنتي مركز كار آفريني دانشگاه.

4) تهيه و تكثير كتب ، CD ها و فيلمهاي آموزشي مرتبط .

5) برگزاري اردوها و بازديدهاي علمي از مراكز موفق دانشگاهي و صنعتي كار آفريني.

6) طراحي و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي فارغ التحصيلان دانشگاهي و مراكز صنعتي استان .

7) مديريت و پيگيري طرحهاي پژوهشي مصوب كميته كار آفريني در مركز يا خارج از آن.

8) شناسايي ، انتخاب، معرفي و تشويق افراد كارآفرين در دانشگاه و خارج از آن.

9) برگزاري جشنواره ها، همايشها و مسابقات كار آفريني.

1396/06/15 تاریخ به روزرسانی:
2476 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal