جستجوجستجوتماس با مسئولينتماس با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیأت علمیاعضای هیأت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
EN/العربیه
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
آزمايشگاه هاي تحقيقاتي

آزمايشگاه هاي تحقيقاتي گروه مهندسي شيمي، شامل پنج آزمايشگاه تحقيقاتي مي باشد. در اين آزمايشگاه ها دانشجويان مقاطع مختلف به ويژه مقاطع تحصيلات تكميلي تحت سرپرستي اساتيد راهنماي گروه، به انجام آزمايش هاي تجربي مربوط به پايان نامه و يا طرح هاي تحقيقاتي درون وبرون دانشگاهي مي پردازند. ازجمله زمينه فعاليت هاي مورد علاقه اساتيد گروه در اين آزمايشگاه ها به شرح زير مي باشد:

دكتر نوارچيان: نانوكامپوزيتهاي پليمري، مهندسي پليمريزاسيون

دكتر رحيمي: مدلسازي، فرايندهاي گاز، آلودگي هوا

دكتر آقاميري: ترموديناميك، فرايندهاي گازي

دكتر سليماني نظر: هيدروكربن هاي سنگين نفتي، مهندسي گاز

دكتر توكلي: انرژي تجديدپذير و پديده هاي انتقال

دكتر ساري: مدلسازي وشبيه سازي جريان هاي واكنش پذير، تبديلات گازي، سيالات فوق بحراني، ديناميك سيالات محاسباتي

دكتر طلايي: مهندسي گاز، كنترل آلودگي هوا، محيط زيست

دكتر حاتمي پور: پديده هاي انتقال، انرژي، فرايند هاي گاز

دكتر بهشتي: مهندسي فرايند، مهندسي بيوتكنولوژي، آب و فاضلاب

دكتر نجاتي: طراحي فرايند، شبيه سازي و كنترل

مسئول آزمايشگاه: سميرا اشرفي

تلفن آزمايشگاه: 7932656

آزمايشگاه تحقيقاتي1: دكتر نوارچيان ، دكتر رحيمي، دكتر فلاحي

تحقيقاتي2: دكتر آقاميري، دكتر سليماني نظر، دكتر طلايي، دكتر توكلي

آزمايشگاه تحقيقاتي3

آزمايشگاه تحقيقاتي4: دكتر حاتمي پور، دكتر بهشتي، دكتر ساري

آزمايشگاه تحقيقاتي دستگاه هاي مهندسي شيمي(بيوتكنولوژي)

از جمله دستگا ه ها و وسايل موجود در اين آزمايشگاه به شرح زير مي باشد:

اسپكتوفتومتر

نام دستگاه

Jasco

نام شركت

v-570

مدل

اندازه گيري غلظت، اندازه گيري تغييرات در طول زمان در طول موج معين، اندازه گيري درصد جذب و عبور در طول موج مشخص، آناليز برنامه ها و پرينت آنها

رزلشن:0.1 نانومتر ،منبع نوري: دتريم و هالوژن، طول موج:190 تا2500

كاربردهاي دستگاه

ميكروسكپ

نام دستگاه

Olympus

نام شركتBx41tf

Ch40

مدل

داراي بزرگنمايي 100،40،10،4 برابر .مجهز به دوربين

كاربردهاي دستگاه

شيكر روميزي

نام دستگاه

Vision

نام شركت

Vs-203p

مدل

350rmp:سرعت

30DBA صداي توليدي كمتر از

كاربردها و مزيت دستگاه

آب مقطر گيري دو بار تقطير

نام دستگاه

فاطر الكترونيك

نام شركت

تهيه آب مقطر يك بار تقطير و دو بار تقطير

كاربردهاي دستگاه

اتوكلاو(2عدد)

نام دستگاه

ايران توليد

نام شركت

A121

مدل

اين دستگاه جهت استريليزاسيون با ظرفيت 80 ليتر وتا دماي 135 درجه سانتي گراد طراحي شده است

مشخصات دستگاه

الكتروفورز عمودي

نام دستگاه

پايا پژوهش پارس

نام شركت

Veu-7305

مدل

درجداسازي درشت مولكولهاي باردار از يكديگر نظير پروتئين ها و

اسيد هاي نوكلئيك و نيز ريز مولكول ها كاربرد دارد

كاربردهاي دستگاه

اندازه گيري نقطه ذوب

نام دستگاه

BI

نام شركت

9300

مدل

اندازه گيري نقطه ذوب جامدات

كاربرد دستگاه

پمپ پريستالتيك تمام اتوماتيك

نام دستگاه

)Heidolphهايدولف(

نام شركت

5206

مدل

پمپ پريستالتيك(نيمه اتوماتيك)

نام دستگاه

Heidolph

نام شركت

5006

مدل

محدوده سرعت:r pm 50-600

فلوريت: ml/min 3.9 -3.6

كاربردهاومزيت دستگاه

ترموشيك ( ( Thermoshake

نام دستگاه

Gerhardt

نام شركت

Laboshake

مدل

كمترين اتلاف انرژي

ثبات دماي بالا

ذخيره سازي 90 برنامه

برنامه پذيري مجزا براي دما و شيكر

كاربردهاومزيت دستگاه

)Tensiometerاندازه گيري كشش سطحي (

نام دستگاه

Ksv

نام شركت

Sigma701

مدل

اندازه گيري كشش سطحي ، wettability پودرها، رفتار جذب سطحي جامدات، دانسيته مايعات

كاربردهاي دستگاه

)Titronicتيترونيك (

نام دستگاه

Schott

نام شركت

Universal piston burette

مدل

تيتر كردن ماده مورد نظر به ميزان ودر فواصل زماني دلخواه به وسيله دستگاه و بدون نياز به دخالت دست انجام مي شود. عكس دستگاه درسمت چپ دستگاه تنسيومتر قابل مشاهده است.

كاربرد دستگاه

(Colorimeter) رنگ سنج

نام دستگاه

Jenway

نام شركت

6051

مدل

در طول موج هاي 400 تا 800 نانومتر ميزان جذب ،عبور وغلظت اندازه گيري

كاربردهاي دستگاه

راكتور بي هوازي

نام دستگاه

Armfield

نام شركت

W8

مدل

مطالعه باكتري هاي بي هوازي

كاربردهاي دستگاه

راكتور هوازي

نام دستگاه

Armfield

نام شركت

W11

مدل

مطالعه باكتري هاي هوازي

كاربردهاي دستگاه

انكوباتور يخچال دار(2عدد)

نام دستگاه

Aqua lytic

نام شركت

ايجاد محيطي با دماي 40-1 درجه سانتي گراد جهت انكوباسيون

كاربرد دستگاه

فرمانتور(2دستگاه)

نام دستگاه

Labfors

نام شركت

Tabfors

مدل

اين مدل بسيار پيشرفته، بالاترين ميزان انعطاف پذيري در طراحي و عملكرد را در مقياس 200-20 ليتردارا مي باشد. دستگاه فوق از امنيت فوق العاده بالا برخوردار و مولتي پروسسور با تكنولوژي مدرن است و استيريليزاسيون به صورت اتوماتيك انجام مي شود.

مزيت

(Gas Chromatograph)كروماتوگرافي گازي

نام دستگاه

Varian

نام شركت

Cp-3800

مدل

تفكيك كمي و پيشرفته مواد بر اساس كروماتوگرافي گازي

كاربرد دستگاه

كدورت سنج (Turbidity meter )

نام دستگاه

Lovibond

شركت

محدوده اندازه گيري كدورت :ntu=fnu 1000-1

كاربردهاي دستگاه

) Conductivity meter ( هدايت سنج

نام دستگاه

Jenway

نام شركت

4520

مدل

Conductivity range

6 auto–selected from 0 to 19.99S*

Conductivity resolution

0.01µS to 0.01S

Conductivity accuracy

±0.5% ±2 digits

مزاياي دستگاه


)Rotary Evaporatorتبخير كن چرخان (

نام دستگاه

Heidolph

شركت

4000

مدل

جداسازي دو مايع با نقطه جوش متفاوت از طريق تقطير

كاربردهاي دستگاه

مترpH

نام دستگاه

Denver

نام شركت

UB-10

مدل

اندازه گيري درجه اسيدي محلولها

كاربرد دستگاه

) Flocculator ( جارتست

نام دستگاه

Armfield

نام شركت

W1-A

مدل

سرعت استيرر: rpm 240-25

زمان سنج ديجيتال: min 99-1

مزيت

همزن ديجيتال

نام دستگاه

Ika

نام شركت

Rw 20 digital

مدل

با قابليت تقريبي 2070-180 دور در دقيقه جهت همزدن مواد

كاربرد دستگاه

حمام بن ماري(2عدد)

نام دستگاه

Shimi fan

نام شركت

S.5z

مدل

ايجاد حمام بخار آب

كاربرد دستگاه

فريزر80-

نام دستگاه

Operon

نام شركت

DFU-256CE

مدل

فريزر با قدرت ايجاد دما تا 80-

كاربرد دستگاه

آون(2عدد)

نام دستگاه

Behdad

نام شركت

Oven50

مدل

محدوده دما تا 220 درجه سانتي گراد

كاربرد ومزيت

(Ultrasonic Homogenizers)هموژنايزرالتراسونيك

نام دستگاه

Bandelin

نام شركت

Ho2200

مدل

جهت هموژن نمودن مايعات.

فركانس: Hz 500±KHz 20

زمان سنج: mm:ss) )99:59-00:01

كاربرد

هود لامينار

نام دستگاه

(بعثت)Beasat

نام شركت

Bsc126

مدل

هود آزمايشگاه

كاربرد دستگاه

(Freezedryer)فريزدراير

نام دستگاه

Operon

نام شركت

Fdu8612

مدل

ايجاد دماي70- تا90- سانتي گراد جهت خشك كردن نمونه

مزيت

2عدد) ) ) Shaking Incubatorشيكرانكوباتوردار (

نام دستگاه

N-Biotec,Inc

نام شركت

Nb-205V

مدل

محدوده دما:60-0

محدوده سرعت:340-25

كاربرد ومزيت

(spray dryer) خشك كن پاششي

نام دستگاه

Labplant

نام شركت

خشك كردن نمونه مورد نظر

كاربرد دستگاه

Rotomix

نام دستگاه

Behdad

نام شركت

3476

مدل

مخلوط كردن مواد به صورت افقي با سرعت حداكثر rpm 200

كاربرد

ورتكس

نام دستگاه

Heidolph

نام شركت

Reax Top

مدل

مخلوط و هموژن كردن نمونه در لوله آزمايش

كاربرد دستگاه

سانتريفيوژ

نام دستگاه

Hanil

نام شركت

Supra22k

مدل

تفكيك موادي كه داراي وزن مولكولي متفاوت مي باشند از طريق چرخش در سرعت بالا.

امكان ايجادخلا، تنظيم دما تا 40 درجه سانتي گراد، تنظيم زمان، سرعت چرخش تا 10×9999g

كاربرد و دستگاه

Density meter

نام دستگاه

AND

نام شركت

Gf-600

مدل

اندازه گيري دانسيته

كاربرد

التراسونيك

نام دستگاه

Starsonic

نام شركت

60

مدل

همگن كردن محلولها

كاربرد دستگاه

كوره

نام دستگاه

Carbolite

نام شركت

Cwf1200

مدل

جهت ذوب كردن مواد .بيشينه دما1200درجه سلسيوس

كاربرد دستگاه

بازيافت حرارت

نام دستگاه

بازيافت انرژي از گازهاي گرم

كاربرد

جذب سطحي

نام دستگاه

اندازه گيري داده هاي تعادلي ديناميكي جذب بخار آب

كاربرد

جذب سطحي مايع

نام دستگاه

جداسازي آروماتيك ها از تركيبات هيدروكربني

كاربرد

آناليز ذرات پودري

نام دستگاه

نويد پژوهش فردا

نام شركت

رفركتومتر

نام دستگاه

Kruss

نام شركت

اندازه گيري ضريب شكست

كاربرد

تعادل مايع مايع

نام دستگاه

محاسبه ضرايب اكتيويته مايع مايع گاز

كاربرد

سيركولاتور

نام دستگاه

Mp-5h

نام شركت ومدل

سيركوله نمودن

كاربرد دستگاه

1391/12/16 تاریخ به روزرسانی:
4989 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده فنی و مهندسی
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal