ورود اعضا|نقشه سایت|پست الکتونیک|خانه
العربیهFrançaiseEnglish
 
۱۳۹۷ شنبه ۵ خرداد
.
درخشش چهار نفر از دانشمندان دانشگاه اصفهان در بين طلايه داران علم ايران
1396/01/16 تاریخ:


 دكتر ولي اله ميرخاني،دكتر شهرام تنگستاني نژاد،دكتر مجيد مقدم و دكتر ايرج محمد پور بلترك در فهرست 228 پژوهشگر ايراني، در جمع پژوهشگران يك درصد برتر دنيا قرار گرفتند.

به گزارش وب سايت خبري uinews و به نقل از خبرگزاري مهر، پايگاه استنادي طلايه داران علم تامسون رويترز (ISI-ESI) به ارائه فهرستي از دانشمندان برتر دنيا مي پردازد كه هر دو ماه يكبار براساس آخرين تحولات در شبكه علم بين الملل روزآمد مي شود. مرجعيت علمي مبناي گزينش دانشمندان برتر در پايگاه طلايه داران علم است.

بر اساس اطلاعات استخراج شده در مجموع 228 ايراني طلايه داران علم هستند كه از اين تعداد 139 دانشمند برتر كشور متعلق به دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم هستند و دانشگاه هاي صنعتي هم 40 نفر از نخبگان علمي كشور را پرورش داده اند و سهم دانشگاه هاي علوم پزشكي 37 نفر است.

پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كشور نيز 3 نفر از دانشمندان برتر بين المللي را به خود اختصاص داده اند. سهم دانشگاه آزاد اسلامي در اين فهرست 9 نفر است.

دانشگاه تهران با 36 نفر داراي بيشترين تعداد دانشمند برتر در بين دانشگاه هاي كشور است. دانشگاه هاي تربيت مدرس و صنعتي شريف به ترتيب با 18 و 16 نفر در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز با 18 محقق و دانشمند در رده هاي بالاي اين فهرست قرار دارند.

دانشگاه هاي علم و صنعت ايران، شيراز و صنعتي اصفهان هر كدام با 8 دانشمند، دانشگاه هاي شهيد بهشتي و صنعتي اميركبير هر كدام با 7 نفر در رتبه هاي بعدي دانشمندان برتر بين المللي قرار دارند.

در ميان دانشگاه هاي كشور دانشگاه فردوسي مشهد با 6 نفر، تبريز با 5 نفر، دانشگاه هاي اصفهان، بوعلي سينا، كاشان، رازي، صنعتي نوشيرواني بابل، علوم پزشكي اصفهان، مازندران، علوم پزشكي بقيه الله (عج) هر كدام با 4 نفر در رده دانشمندان برتر بين المللي دارند.

4 دانشگاه و مركز پژوهشي از جمله پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشگاه سمنان و دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته داراي 3 دانشمند بين المللي هستند.

10 دانشگاه و مركز پژوهشي از جمله دانشگاه شهيدباهنر كرمان، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دانشگاه خوارزمي، دانشگاه خليج فارس، دانشگاه محقق اردبيلي، دانشگاه صنعتي شيراز، دانشگاه ياسوج، دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه يزد داراي 2 دانشمند برتر بين المللي هستند.

14 دانشگاه و مركز پژوهشي در اين فهرست تنها داراي يك نفر دانشمند بين المللي در جمع برترين دانشمندان يك درصد برتر دنيا هستند از آن جمله مي توان به پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه اروميه، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه الزهراء (س)، دانشگاه كردستان، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ، دانشگاه مالك اشتر، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، دانشگاه زنجان، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان اشاره كرد.

تعداد دانشمندان يك درصد برتر به تفكيك دانشگاه ها و موسسات پژوهشي كشور

تعداد دانشمندان برتر

نوع دانشگاه / موسسه تحقيقاتي

132 نفر

دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم (غير صنعتي)

49 نفر

دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم (صنعتي)

35 نفر

دانشگاه هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت

9 نفر

دانشگاه آزاد اسلامي

3 نفر

پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشي

تعداد دانشمندان يك درصد برتر به تفكيك حوزه هاي موضوعي

تعداد دانشمندان برتر

حوزه موضوعي

74 نفر

مهندسي

70 نفر

شيمي

37 نفر

پزشكي

15 نفر

رياضيات

15 نفر

علوم كشاورزي

11 نفر

علوم مواد

8 نفر

علوم كامپيوتر

7 نفر

فيزيك

6 نفر

بيولوژي و بيوشيمي

5 نفر

فارماكولوژي و سم شناسي

5 نفر

علوم انساني

5 نفر

علوم اجتماعي

3 نفر

ايمني شناسي

3 نفر

علوم پايه

3 نفر

هنر و معماري

2 نفر

علوم دامپزشكي

1 نفر

علوم اعصاب و رفتار

*نكته مورد توجه اين است كه برخي از دانشمندان در چند حوزه موضوعي داراي رتبه هستند.

فهرست اسامي دانشمندان برتر ايراني بر اساس جديدترين آمار

رديف

نام دانشمند يك درصد برتر         

حوزه موضوعي

دانشگاه

1

دكتر عبدالكريم زارع             

شيمي      

دانشگاه پيام نور

2

دكتر حسن يوسفي آذري         

رياضيات

دانشگاه تهران

3

دكتر مهدي اديب           

شيمي

دانشگاه تهران

4

دكتر عباس زارعي هنزكي    

علوم مواد

دانشگاه تهران

5

دكتر علي فهيم             

فيزيك

دانشگاه تهران

6

دكتر فريبرز جولاي

مهندسي

دانشگاه تهران

7

دكتر محمود اميد

مهندسي

دانشگاه تهران

8

دكتر سيدعلي ترابي

مهندسي

دانشگاه تهران

9

دكتر مسعود رباني

مهندسي

دانشگاه تهران

10

دكتر عليرضا كيهاني

مهندسي

دانشگاه تهران

11

دكتر شاهين رفيعي

مهندسي

دانشگاه تهران

12

دكتر علي آزاده

مهندسي

دانشگاه تهران

13

دكتر محمدرضا گنجعلي

مهندسي ، شيمي و علوم مواد

دانشگاه تهران

14

دكتر زهرا امام جمعه

علوم كشاورزي

دانشگاه تهران

15

دكتر خدابخش نيكنام                     

شيمي

دانشگاه خليج فارس

16

پيمان صالحي               

شيمي 

دانشگاه شهيد بهشتي

17

دكتر سعيد سريزدي

علوم كامپيوتر

دانشگاه شهيدباهنر كرمان

18

دكترمجيد هاشمي          

فيزيك

دانشگاه شيراز

19

دكتر هاشم شرقي            

شيمي

دانشگاه شيراز

20

دكتر محمدصالح تواضعي          

مهندسي

دانشگاه صنعتي شريف

21

دكتر مجتبي باقرزاده                 

مهندسي

دانشگاه صنعتي شريف

22

دكتراميد اخوان          

شيمي و علوم مواد

دانشگاه صنعتي شريف

23

دكتر محسن اصغري                 

مهندسي

دانشگاه صنعتي شريف

24

دكتر سيد تقي اخوان نياكي        

مهندسي

دانشگاه صنعتي شريف

25

دكتر علي كاوه                  

علوم كامپيوتر و مهندسي

دانشگاه علم و صنعت ايران

26

دكتر سوسن روشن ضمير          

مهندسي

دانشگاه علم و صنعت ايران

27

دكتر خسرو مالك نژاد              

رياضيات

دانشگاه علم و صنعت ايران

28

دكتر رضا سعادتي   

رياضيات

دانشگاه علم و صنعت ايران

29

دكتر مهرداد ايرانشاهي              

پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

30

دكتر رضا موسوي حرمي       

علوم پايه

دانشگاه فردوسي مشهد

ادامه فهرست اسامي دانشمندان برتر ايراني

رديف

نام دانشمند يك درصد برتر 

حوزه موضوعي

دانشگاه

31

دكتر مهدي نصيري محلاتي          

علوم كشاورزي

دانشگاه فردوسي مشهد

32

دكتر عليرضا كوچكي                     

علوم كشاورزي

دانشگاه فردوسي مشهد

33

دكتر علي مرسلي          

شيمي

دانشگاه تربيت مدرس

34

دكتر يدالله يميني            

شيمي

دانشگاه تربيت مدرس

35

دكتر محسن پارسا مقدم              

مهندسي

دانشگاه تربيت مدرس

36

دكتر پدرام رفيعي           

فارماكولوژي و سم شناسي

دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شيراز

37

نيما امجدي                

مهندسي

دانشگاه سمنان

38

دكتر محمد برزگر جلالي               

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

39

دكتر قاسم حسيني سالكده

بيولوژي و بيوشيمي

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي

40

دكتر مجتبي محمدي نجف آبادي

فيزيك

پژوهشگاه دانش هاي بنيادي

41

دكتر عليرضا خطايي          

شيمي و مهندسي

دانشگاه تبريز

42

دكتر محمد امجدي

مهندسي

دانشگاه تبريز

43

دكتر ابراهيم بابائي     

مهندسي

دانشگاه تبريز

44

دكتر فرنوش فريدبد

شيمي

دانشگاه تهران

45

 دكتر پرويز نوروزي

شيمي

دانشگاه تهران

46

دكتر حميدرضا جمالي مهموئي

علوم اجتماعي

دانشگاه خوارزمي

47

دكتر حسين آقابزرگ

شيمي

دانشگاه خوارزمي

48

حميدرضا خواصي

شيمي

دانشگاه شهيد بهشتي

49

ايوب بازگير

شيمي

دانشگاه شهيد بهشتي

50

مسعود حجاريان

مهندسي و رياضيات

دانشگاه شهيد بهشتي

51

دكتر عباس نجفي زاده

علوم مواد

دانشگاه صنعتي اصفهان

52

دكتر سيدغلامرضا اعتماد

مهندسي

دانشگاه صنعتي اصفهان

53

دكتر محمد حسين فتحي

علوم مواد

دانشگاه صنعتي اصفهان

54

دكتر فاطمه شاكري

مهندسي

دانشگاه صنعتي امير كبير

55

دكتر مختار آرامي

مهندسي

دانشگاه صنعتي امير كبير

56

دكتر محمدرضا اسلامي

مهندسي

دانشگاه صنعتي امير كبير

57

دكتر سيد محمد تقي فاطمي قمي

مهندسي

دانشگاه صنعتي امير كبير

58

دكتر مهدي دهقان

مهندسي و رياضيات

دانشگاه صنعتي امير كبير

59

دكتر عبدالرضا سيم چي

علوم مواد

دانشگاه صنعتي شريف

60

دكتر محمد حائري

مهندسي

دانشگاه صنعتي شريف

ادامه فهرست اسامي دانشمندان برتر ايراني

رديف

نام دانشمند يك درصد برتر

حوزه موضوعي 

دانشگاه

61

دكتر محمدحسين كهربائيان       

مهندسي

دانشگاه صنعتي شريف

62

دكتر تورج محمدي       

مهندسي و شيمي

دانشگاه علم و صنعت ايران

63

دكتر رجا رحيمي

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

64

دكتر شكوفه نيك فر

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

65

دكتر فاطمه اطيابي

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

66

دكتر محمد عبداللهي

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

67

دكتر نيما رضايي

ايمني شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

68

دكتر مرتضي محمودي                  

شيمي و فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

69

دكتر عباس شفيعي          

شيمي و فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

70

دكتر اميرحسين صاحب كار

پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

71

دكتر فريدون عزيزي

پزشكي، علوم اجتماعي، بيولوژي و بيوشيمي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

72

دكتر محمد حسن كريم پور

علوم پايه

دانشگاه فردوسي مشهد

73

دكتر عباس نجاتي    

رياضيات

دانشگاه محقق اردبيلي

74

دكتر مجيد اسحاقي گرجي

رياضيات

دانشگاه سمنان

75

دكتر علي رستمي         

ايمني شناسي 

دانشگاه تبريز

76

دكتر عادل آذر

علوم انساني

دانشگاه تربيت مدرس

77

دكتر سيدسياوش مدائني

شيمي

 دانشگاه رازي

78

دكتر مجتبي شمسي پور

شيمي

دانشگاه رازي

79

دكتر سيد محمدرضا ميلاني حسيني

شيمي

دانشگاه علم و صنعت ايران

80

رويا كليشادي 

پزشكي و علوم اجتماعي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

81

دكتر حسين شايقي

مهندسي

دانشگاه محقق اردبيلي

82

دكتر مجيد ممهد هروي

شيمي

دانشگاه الزهرا

83

دكتر شادپور ملك پور

شيمي

دانشگاه صنعتي اصفهان

84

دكتر محمد حسين عنايتي         

علوم مواد

دانشگاه صنعتي اصفهان

85

دكتر مجيدرضا آيت اللهي

مهندسي

دانشگاه علم و صنعت ايران

86

دكتر ژاله ورشوساز

فارماكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

87

دكتر سيد محمدعلي رضوي

علوم كشاورزي

دانشگاه فردوسي مشهد

88

دكتر حسين جعفري 

رياضيات

دانشگاه مازندران

89

دكتر رضا اوجاني           

شيمي

دانشگاه مازندران

90

دكتر محمود تاج بخش

شيمي

دانشگاه مازندران

ادامه فهرست اسامي دانشمندان برتر ايراني

رديف

نام دانشمند يك درصد برتر

حوزه موضوعي

دانشگاه

91

دكتر عبدالعلي عليزاده                   

شيمي

دانشگاه تربيت مدرس

92

دكتر محمدعلي زلفي گل

شيمي

دانشگاه بوعلي سينا

93

دكتر ولي اله ميرخاني     

شيمي

دانشگاه اصفهان

94

دكتر سيامك طلعت اهري        

مهندسي

دانشگاه تبريز

95

دكتر سعيد بكايي

علوم دامپزشكي

دانشگاه تهران

96

دكتر حسين ارزاني

محيط زيست و منابع طبيعي

دانشگاه تهران

97

دكتر سيدهادي رضوي

علوم كشاورزي

دانشگاه تهران

98

احمد شعباني

شيمي

دانشگاه شهيد بهشتي

99

دكتر عبدالرضا حاجي پور  

شيمي 

دانشگاه صنعتي اصفهان

100

دكتر محمدرضا طرقي نژاد

علوم مواد

دانشگاه صنعتي اصفهان

101

دكتر علي اصغر انصافي

شيمي 

دانشگاه صنعتي اصفهان

102

دكتر يعقوب اسدي         

شيمي

دانشگاه علم و صنعت ايران

103

دكتر مازيار مرادي لاكه

پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي ايران

104

دكتر مهرداد حميدي

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

105

دكتر مهران رضايي

علوم كشاورزي و مهندسي

دانشگاه كاشان

106

دكتر عليرضا اشرفي              

رياضيات

دانشگاه كاشان

107

دكتر عباس سعادتمندي           

رياضيات

دانشگاه كاشان

108

دكتر مسعود صلواتي نياسري 

علوم مواد و شيمي

دانشگاه كاشان

109

دكتر عبدالله سليمي

شيمي 

دانشگاه كردستان

110

دكتر محمد مظلوم اردكاني    

شيمي

دانشگاه يزد

111

دكتر بيژن دواز

علوم كامپيوتر و رياضيات

دانشگاه يزد

112

محسن برزگر

علوم كشاورزي

دانشگاه تربيت مدرس

113

دكتر يعقوب فتحي پور    

علوم گياهي و جانوري

دانشگاه تربيت مدرس

114

دكتر غلامحسن نجفي

مهندسي

دانشگاه تربيت مدرس

115

دكتر برات قباديان

مهندسي

دانشگاه تربيت مدرس

116

دكتر مسعود رضايي

علوم كشاورزي

دانشگاه تربيت مدرس

117

دكتر حبيب الله يونسي

مهندسي

دانشگاه تربيت مدرس

118

دكتر جواد نوري نيا

مهندسي

دانشگاه اروميه

119

دكتر شهرام تنگستاني نژاد

شيمي

دانشگاه اصفهان

120

دكتر ايرج محمدپور بلترك

شيمي

دانشگاه اصفهان

ادامه فهرست اسامي دانشمندان برتر ايراني

رديف

نام دانشمند يك درصد برتر

حوزه موضوعي

دانشگاه

121

دكتر مجيد مقدم               

شيمي

دانشگاه اصفهان

122

دكتر حسنعلي زماني       

شيمي

دانشگاه آزاد اسلامي

123

دكتر ناصر مدير شهلا    

مهندسي

دانشگاه آزاد اسلامي

124

دكتر محمدعلي به نژادي             

مهندسي

دانشگاه آزاد اسلامي

125

دكتر سعيد عباس بندي

مهندسي و رياضيات

دانشگاه بين المللي امام خميني

126

دكتر حسن كريمي مله

شيمي

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته

127

دكتر هادي بيت الهي

شيمي

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته

128

دكتر عصمت راشدي

علوم كامپيوتر

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته

129

دكتر علي اكبر صبوري          

بيولوژي و بيوشيمي

دانشگاه تهران

130

دكتر علي اكبر موسوي موحدي

بيولوژي و بيوشيمي

دانشگاه تهران

131

دكتر رضا توكلي مقدم

مهندسي و علوم كامپيوتر 

دانشگاه تهران

132

دكتر رضا محمودي

علوم مواد

دانشگاه تهران

133

دكتر جواد فيض         

مهندسي

دانشگاه تهران

134

دكتر محمد مهدي عزيزي

هنر و معماري 

دانشگاه تهران

135

دكتر سياوش رياحي      

شيمي و مهندسي

دانشگاه تهران

136

دكتر كرامت الله رضايي

علوم كشاورزي

دانشگاه تهران

137

دكتر محمدمهدي خدايي

شيمي

دانشگاه رازي

138

دكتر مسعود رحيمي

مهندسي

دانشگاه رازي

139

دكتر علي رمضاني

شيمي

دانشگاه زنجان

140

دكتر حميدرضا شاطريان

شيمي

دانشگاه سيستان و بلوچستان

141

دكتر امين بهزادمهر

مهندسي

دانشگاه سيستان و بلوچستان

142

مينو دبيري            

شيمي

دانشگاه شهيد بهشتي

143

مصطفي زنديه 

مهندسي

دانشگاه شهيد بهشتي

144

دكتر شهرام رضاپور

رياضيات

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

145

دكتر بهروز كريمي         

شيمي

دانشگاه صنعتي امير كبير

146

گئورك بابامالك قره پتيان

مهندسي 

دانشگاه صنعتي امير كبير

147

دكتر محمد شرعيات                  

مهندسي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

148

دكتر سيد خطيب الاسلام صدرنژاد 

علوم مواد

دانشگاه صنعتي شريف

149

دكتر اميررضا خويي

مهندسي

دانشگاه صنعتي شريف

150

دكتر محمد فتوحي فيروزآباد

مهندسي

دانشگاه صنعتي شريف

ادامه فهرست اسامي دانشمندان برتر ايراني

رديف

نام دانشمند يك درصد برتر

حوزه موضوعي 

دانشگاه

151

دكتر حبيب باقري

شيمي

دانشگاه صنعتي شريف

152

دكتر سعيد شاهرخيان                     

شيمي

دانشگاه صنعتي شريف

153

دكتر محسن شيخ الاسلامي   

مهندسي

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

154

دكتر مفيد گرجي بندپي  

مهندسي

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

155

دكتر داوود دوميري گنجي         

مهندسي

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

156

دكتر اميرحسين محوي                

علوم اجتماعي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

157

دكتر عليرضا فرومدي

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

158

دكتر حسين حسين زاده

فارماكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

159

دكتر سيد مهدي جعفري        

علوم كشاورزي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

160

دكتر رضا انصاري

مهندسي

دانشگاه گيلان

161

دكتر جعفر بي آزار  

رياضيات

دانشگاه گيلان

162

دكتر جهانبخش رئوف

شيمي

دانشگاه مازندران

163

دكتر مهراورنگ قائدي

شيمي و مهندسي

دانشگاه ياسوج

164

دكتر اردشير شكرالهي

علوم كامپيوتر و مهندسي

دانشگاه ياسوج

165

دكتر فرزانه شميراني

شيمي

دانشگاه تهران

166

دكتر فرشاد فرزادفر   

پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

167

دكتر نيازمحمد محمودي            

مهندسي

موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش

168

دكتر مسعود سليماني

بيولوژي و بيوشيمي و مهندسي

دانشگاه تربيت مدرس

169

دكتر محمودرضا حقي فام

مهندسي 

دانشگاه تربيت مدرس

170

دكتر هادي ولي زاده

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

171

دكتر عباس‌ افخمي‌

شيمي و مهندسي

دانشگاه بوعلي سينا

172

دكتر افسانه صفوي         

شيمي

دانشگاه شيراز

173

دكتر عليرضا سپاس خواه

علوم كشاورزي

دانشگاه شيراز

174

دكتر محمدرضا رحيم پور

مهندسي

دانشگاه شيراز

175

دكتر حسام‌الدين ارفعي

فيزيك

دانشگاه صنعتي شريف

176

دكتر سيدرضا مجدزاده

علوم اجتماعي 

دانشگاه علوم پزشكي تهران

177

دكتر محمدرضا زرين دست         

علوم اعصاب و رفتار 

دانشگاه علوم پزشكي تهران

178

دكتر باقر لاريجاني

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

179

دكتر رسول ديناروند                     

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

180

دكتر محمدصال مصلحيان

رياضيات

دانشگاه فردوسي مشهد

ادامه فهرست اسامي دانشمندان برتر ايراني

رديف

نام دانشمند يك درصد برتر

حوزه موضوعي

دانشگاه

181

دكتر عيسي ياوري        

شيمي

دانشگاه تربيت مدرس

182

مجيد عشقي گردجي   

مهندسي

دانشگاه سمنان

183

دكتر داود نعمت الهي

شيمي

دانشگاه بوعلي سينا

184

دكتر محسن‌ جلالي‌

علوم كشاورزي

دانشگاه بوعلي سينا

185

دكتر سعيد پاك طينت مهدي آبادي

فيزيك

پژوهشگاه دانش هاي بنيادي

186

دكتر حامد بخشيان سهي     

فيزيك

پژوهشگاه دانش هاي بنيادي

187

دكتر محسن گل پرور

علوم انساني

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

188

دكتر محمد اجارودي

مهندسي

دانشگاه آزاد اسلامي

189

دكتر ناصر اجارودي    

مهندسي

دانشگاه آزاد اسلامي

190

دكتر عبدالرضا ركن الدين افتخاري

علوم انساني

دانشگاه تربيت مدرس

191

دكتر محمد محجل

علوم پايه

دانشگاه تربيت مدرس

192

دكتر  غلامحسين لياقت

فني و مهندسي

دانشگاه تربيت مدرس

193

دكتر محمدرضا پورجعفر

هنر و معماري

دانشگاه تربيت مدرس

194

دكتر علي محمدي          

شيمي، مهندسي و فيزيك

دانشگاه تهران

195

دكتر محمدعلي بشارت

علوم انساني

دانشگاه تهران

196

دكتر تقي زهرايي صالحي

علوم دامپزشكي

دانشگاه تهران

197

دكتر محمدرضا بي همتا

علوم كشاورزي

دانشگاه تهران

198

دكتر حسن احمدي   

محيط زيست و منابع طبيعي

دانشگاه تهران

199

دكتر محمد جعفري

محيط زيست و منابع طبيعي

دانشگاه تهران

200

دكتر اسفنديار زبردست 

هنر و معماري

دانشگاه تهران

201

دكتر كميجاني               

علوم انساني

دانشگاه تهران

202

دكتر نوروز ملكي

شيمي

دانشگاه شيراز

203

دكتر فاطمه داور

شيمي 

دانشگاه صنعتي اصفهان

204

دكتر محمدتقي احمديان

مهندسي

دانشگاه صنعتي شريف

205

دكتر آيت الله كريمي   

مهندسي

دانشگاه صنعتي شريف

206

دكتر محمدحسين كشاورز

مهندسي

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

207

دكتر مائده السادات محمدي

مهندسي، پزشكي، بيولوژي مولكولي و ژنتيك، بيولوژي و بيوشيمي، و فارماكولوژي و سم شناسي

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

208

دكتر حسن باقري            

شيمي

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)

209

دكتر سيد فاضل نبوي

علوم كشاورزي

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)

210

دكتر سيد محمد نبوي

علوم كشاورزي

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)

ادامه فهرست اسامي دانشمندان برتر ايراني

رديف

نام دانشمند يك درصد برتر 

حوزه موضوعي 

دانشگاه

211

دكتر مويد علويان

علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)

212

دكتر اصغر آقامحمدي

ايمني شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

213

دكتر احمدرضا دهپور

فارموكولوژي و سم شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

214

دكتر ليلا آزادبخت

علوم كشاورزي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

215

دكتر احمد اسماعيل زاده

علوم كشاورزي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

216

دكتر امير آزادي

فارماكولوژي و سم شناسي

دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شيراز

217

دكتر پرويز ملك زاده

مهندسي

دانشگاه خليج فارس

218

دكتر حسين نظام آبادي پور

علوم كامپيوتر

دانشگاه شهيدباهنر كرمان

219

دكتر ناصر ايرانپور       

شيمي

دانشگاه شيراز

220

دكتر حبيب فيروز آبادي

شيمي

دانشگاه شيراز

221

دكتر طاهر نيكنام         

مهندسي

دانشگاه صنعتي شيراز

222

دكتر جمشيد آقائي       

مهندسي

دانشگاه صنعتي شيراز

223

دكتر رضا ملك زاده

پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

224

دكتر فرهاد شيريني      

شيمي 

دانشگاه گيلان

225

دكتر اميد بزرگ حداد

مهندسي

دانشگاه تهران

226

دكتر فاطمه فراش بامحرم

شيمي 

دانشگاه آزاد اسلامي

227

دكتر محمود قرآن نويس

مهندسي

دانشگاه آزاد اسلامي

228

دكتر توفيق الله ويرانلو

علوم كامپيوتر

دانشگاه آزاد اسلامي

مرجعيت علمي براساس تعداد ارجاعات صورت گرفته به پژوهش هاي پژوهشگران تعيين مي شود. ارجاعات يا استنادها بيانگر ميزان استفاده از نتايج پژوهش هاي منتشر شده هستند. هر چقدر تعداد استنادهاي صورت گرفته به پژوهش هاي يك محقق بيشتر باشد، كيفيت پژوهش هاي وي بالاتر بوده و اين پژوهش ها از طرف جامعه علمي بيشتر پذيرفته شده اند.

ISI براي انتخاب دانشمندان يك درصد برتر دنيا، تعداد استنادهاي صورت گرفته به پژوهش هاي محققان دنيا در 10 سال اخير را شمارش كرده و اين محققان را در 22 رشته موضوعي طبقه بندي مي كند. سپس اين محققان براساس تعداد استنادهاي دريافتي به صورت نزولي مرتب سازي مي شوند و يك درصد برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب مي شوند.

امانت‌داري و اخلاق‌مداري

استفاده از اين خبر فقط با ذكر منبع " خبرگزاري مهر " مجاز است.

 

95 تعداد بازدید:
RatingTitle
:5 :4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
كليه حقوق وب سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal