ارتباط با مسئولینارتباط با مسئولینعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
کانون بازنشستگان
بازنشستگان سال 92

ليست بازنشستگان سال 92

محمدعلي قائدي

تاريخ تولد: 6/6/30 كدملي: 1817672525

تاريخ استخدام: 3/5/62 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/6/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ابتدايي اولين و آخرين شغل: خدمات/ نگهبان

آخرين محل خدمت: اداره حراست

 
 

مروان آذري

تاريخ تولد: 15/12/36 كدملي: 4248378861

تاريخ استخدام: 6/7/62 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/8/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم اولين و آخرين شغل: بايگان/ رئيس رسيدگي به اسناد

آخرين محل خدمت: مديريت امور مالي

افراح جوهري

تاريخ تولد: 17/10/41 كدملي: 472084181

تاريخ استخدام: 1/5/62 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/5/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم اولين و آخرين شغل: ماشين نويس/ متصدي مسئول

آخرين محل خدمت: دانشكده زبان هاي خارجي

محمد تيموري

تاريخ تولد: 1/1/41 كدملي: 1290159106

تاريخ استخدام: 28/6/62 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 2/4/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ماشين نويس/ متصدي امور دفتر ي و بايگاني اولين و آخرين شغل: خدمتگزار/ بايگان

آخرين محل خدمت: معاونت دانشجوئي

محمد اشرفي

تاريخ تولد: 30/9/38 كدملي: 1189487799

تاريخ استخدام: 20/7/62 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/8/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: سيكل اولين و آخرين شغل: خدمتگزار/ مسئول خدمات مالي

آخرين محل خدمت: اداره مالي

 

غلامرضا براتي

تاريخ تولد: 17/6/38 كدملي: 1199002933

تاريخ استخدام: 1/3/63 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/4/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: پايان ابتدايي اولين و آخرين شغل: خدمتگزار/ آشپز

آخرين محل خدمت: معاونت دانشجوئي

 

ناهيد پيره پور

تاريخ استخدام: 1/10/63 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/6/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم اولين و آخرين شغل: مربي مهد/ كتابدار

آخرين محل خدمت: كتابخانه مركزي

فريبا گودرزي

تاريخ تولد: 1/4/39 كدملي: 1290138036

تاريخ استخدام: 1/10/63 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/7/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم اولين و آخرين شغل: مربي مهد/ كتابدار

آخرين محل خدمت: دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

علي ناطقيان

تاريخ تولد: 10/9/38 كدملي: 1199745138

تاريخ استخدام: 1/9/63 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/10/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم اولين و آخرين شغل: كارگزين

آخرين محل خدمت: امور اداري

شهين زيني

تاريخ تولد: 6/7/40 كدملي: 1281704660

تاريخ استخدام: 29/9/65 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/8/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم اولين و آخرين شغل: كتابدار/ كارشناس كتابدار

آخرين محل خدمت: كتابخانه مركزي

زهرا يساري

تاريخ تولد: 2/4/39 كدملي: 1283571153

تاريخ استخدام: 9/7/62 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/8/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم اولين و آخرين شغل: ماشين نويس/ كمك كارشناس

آخرين محل خدمت: مديريت امور پژوهشي

فاطمه يوسفي

تاريخ تولد: 15/6/43 كدملي: 3620967067

تاريخ استخدام: 9/9/62 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/10/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم/ كارداني اولين و آخرين شغل: مسئول دفتر

آخرين محل خدمت: دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

سيد عباس صالحي

تاريخ تولد: 2/2/38 كدملي: 1283641259

تاريخ استخدام: 12/8/62 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/9/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم اولين و آخرين شغل: متصدي تكثير/ كاردان امور پژوهشي

آخرين محل خدمت: مديريت امور پژوهشي

رضا مسعودي

تاريخ تولد: 8/1/38 كدملي: 4621953281

تاريخ استخدام: 5/1/61 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 31/4/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: پايان ابتدايي اولين و آخرين شغل: خدمتگزار/ راننده

آخرين محل خدمت: اداره نقليه

فرزانه صوفي

تاريخ تولد: 20/11/37 كدملي: 1751070840

تاريخ استخدام: 6/7/62 ......................................................... تاريخ بازنشستگي: 1/8/92

اولين و آخرين مدرك تحصيلي: ديپلم اولين و آخرين شغل: ماشين نويس/ حسابدار

آخرين محل خدمت: امور مالي

1395/04/12 تاریخ به روزرسانی:
2830 تعداد بازدید:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal