تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیات علمیاعضای هیات علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
هدر کارگزینی
شوراها و كميته ها
شرح وظايف كميته طبقه بندي مشاغل :

انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرحهاي طبقه بندي مشاغل دولت.
بررسي گروههاي مديران ، كارشناسان مشاعل تخصصي و تحقيقي و گروه هاي عادي پرسنل از طريق طرح در كميته هاي اصلي و فرعي طبقه بندي مشاغل.
بررسي گروه هاي مربوط به ايثارگران.
بررسي گروه هاي مربوط به گردان عاشورا و الزهرا.
بررسي درخواست مشمولين مشاغل سخت و زيان آور.
بررسي انتصاب و تغيير عناوين و پستهاي متقاضيان با توجه به مقررات مورد عمل.
تبديل وضعيت خدمتي از قراردادي به پيماني و از پيماني به رسمي.
اجراي طرح همترازي (ماده هشت نظام هماهنگ) در مورد مشمولين طبق ظوابط مربوطه.
نظر خواهي از كميته اجرايي طبقه بندي مشاغل در موارد خاص.
تهيه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز.
اعمال و درج مدارك تحصيلي اخذ شده توسط پرسنل با طرح در كميته اجرائي.
بررسي دوره هاي آموزشي ارائه شده توسط كاركنان بر اساس طرح نظام نوين آموزشي كاركنان(به منظور تعجيل در گروه و پرداخت پادارش يك ماه).
احتساب سوابق تجربي غير رسمي ، فقط از لحاظ ارتقا گروه.
بررسي درخواست هاي كاركنان جهت استفاده از مأموريت هاي تحصيلي (آموزشي).
بررسي گروه افرادي كه تنزل گروه داشته اند.
1391/10/18 تاریخ به روزرسانی:
5408 تعداد بازدید:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal